Nieuws
dinsdag, 16 aug 2022

In de kijker: WOUTER VERMEERSCH

Het parlementair reces is een ideaal moment om even terug te blikken op het voorbije werkjaar. Vandaag Kamerlid Wouter Vermeersch.

“Vlaams Belang was de eerste partij om te pleiten voor een verlaging van de belastingen aan de pomp. In oktober 2021 heb ik bij de voorstelling van de regeerverklaring gevraagd wat de regering zou doen aan die stijgende prijzen. Week na week, maand na maand, ben ik de minister van Financiën hierover blijven ondervragen. Steeds meer collega-parlementsleden van andere partijen sloten zich aan. En met succes, in maart werden de accijnzen aan de pomp verlaagd. Spijtig genoeg met slechts 0,175 euro per liter en daarom blijven wij ijveren voor een tweede accijnsverlaging tot het Europees minimum. En ook de btw op brandstof moet omlaag.

Hetzelfde geldt overigens voor onze sterk gestegen energiefactuur: meer dan een jaar geleden, lang voor die stijging van de energieprijzen dienden mijn collega Kurt Ravyts en ikzelf een wetsvoorstel in het parlement om de btw op elektriciteit en gas permanent te verlagen naar 6 procent. De andere partijen vonden het ‘onhaalbaar en onbetaalbaar’. Ons voorstel werd weggelachen en weggestemd. Maar het kan verkeren. Ondertussen werd het overgenomen door de regering. Veel te laat en slechts tijdelijk, tot eind dit jaar. Maar wij zullen druk blijven zetten op de ministers om die btw-verlaging definitief te verankeren. Want elektriciteit, gas, diesel en benzine zijn voor ons basisproducten, geen luxegoederen.

Het afgelopen politieke jaar werden ook amendementen van Vlaams Belang, met instemming van de minister van Financiën, gestemd in het parlement, wat een ganse politieke rel teweegbracht.”

Wat zijn uw doelstellingen en aandachtspunten het komende parlementaire jaar?

“De vraag is niet langer óf er een economische crisis komt, maar wel hoe zwaar die zal zijn. Donkere wolken pakken zich samen boven dit land en onze economie. De crisis is het gevolg van het lamleggen van de economie door de coronamaatregelen en de Oekraïne-oorlog. En dan komt de lamlendige begroting en gigantische schuldenberg van België natuurlijk in het internationale vizier. Alle landen in de Europese Unie hebben vandaag tekorten door corona en de oorlog in Oekraïne, maar er is één land dat er in negatieve zin bovenuit schiet en dat is België. Waar onze buurlanden ondertussen wel al de eerste stappen hebben gezet om de boel op orde te krijgen, laat deze regering het na om enige inspanning te doen. Zeker ook in Wallonië en Brussel worden de tekorten en schulden stilaan onhoudbaar.

Na twee jaar paars-groen heeft België geen enkele financiële buffer meer om een volgende schok op te vangen - een recessie bijvoorbeeld. Bovendien is de periode van het gratis leengeld definitief voorbij. Daardoor beginnen op de financiële markten twijfels te rijzen over de houdbaarheid van de Belgische overheidsfinanciën. Waardoor de rente op gigantische Belgische staatsschuld pijlsnel omhoog kan schieten. Om dan nog de uitdagingen van de toekomst te betalen, zullen zich pijnlijke keuzes opdringen. En het Vlaams Belang weet al welke keuze wij en een groeiende groep Vlamingen zullen maken: eerst onze mensen!

Voor asiel en ontwikkelingssamenwerking heeft men vele miljoenen veil. Maar broodnodige koopkrachtmaatregelen worden op de lange baan geschoven. We konden het recent lezen in de pers: 4 op de 10 Vlamingen hebben amper genoeg centen om de maand door te komen. De vele honderden miljoenen euro’s van óns belastinggeld moeten niet over de balk worden gegooid of uitgedeeld aan buitenlanders, maar worden teruggeven aan de hardwerkende Vlamingen."