Nieuws
dinsdag, 22 mrt 2022

De Lijn deelt meer boetes uit, maar ze worden niet betaald

De Lijn heeft in 2021 bijna drie keer zoveel boetes uitgeschreven als in 2020 voor onder andere overlast en zwartrijden. Het kost echter steeds meer moeite om ze betaald te krijgen. Dit blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters op een vraag van Vlaams parlementslid Wim Verheyden (Vlaams Belang). “Van de boetes uit 2020 is er slechts 63 procent betaald en van die uit 2021 amper 54 procent. Dit is veel te weinig!”

De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn heeft in 2021 over gans Vlaanderen in totaal 59.049 administratieve boetes uitgedeeld. Dit is bijna een verdrievoudiging in vergelijking met 2020 toen er 20.418 boetes werden opgemaakt. De waarde van die boetes komt voor 2020 neer op 1.948.665 euro en voor 2021 op maar liefst 5.436.680 euro. “Dit is een sterke prestatie voor de mensen die de controles uitvoeren”, zegt Verheyden. “Nochtans is hun personeelsaantal niet opvallend gestegen.” Uit de cijfers blijkt dat de controleteams in 2020 konden rekenen op 180,6 voltijdse equivalenten en in 2021 op 182,3 VTE’s.

De boetes zijn onderverdeeld in vier categorieën; namelijk het creëren van overlast, het niet dragen van een mondmasker, de doorstroming van het verkeer hinderen en zwart-en grijsrijden. Hoewel de boetes in al deze groepen zijn toegenomen in vergelijking met het vorige jaar, vindt Verheyden de toename voor zwart- en grijsrijden bijzonder opmerkelijk. “In 2020 werden er hiervoor 13.052 boetes uitgeschreven en in 2021 maar liefst 48.068. Dit is bijna een verviervoudiging.”

“Er is door de onbetaalde boetes eigenlijk straffeloosheid”

Het grote probleem is dat deze boetes echter niet voldoende betaald worden. Van de 1.948.665 euro aan opgelegde boetes uit 2020 was er op het moment van antwoord slechts 1.234.934 euro effectief betaald. Van de 5.436.680 euro aan boetes uit 2021 zelfs slechts 2.912.403. “Dit zijn percentages van respectievelijk 63 procent en 54 procent. Dit is om bij te huilen”, aldus Verheyden.

De boetes voor doorstroming, waarbij de weg of tramsporen geblokkeerd worden, zijn de enige waar er een grotere inningsgraad is. “In 2020 was er een inningspercentage van 82 procent en in 2021 van 79 procent. Het is waarschijnlijk omdat het merendeel van die boetes gaan naar koeriers in dienst van bedrijven dat ze effectiever betaald worden”, zegt Verheyden.

Het baart Verheyden echter zorgen dat boetes voor het creëren van overlast zo weinig betaald worden. “Van de 69.977 euro aan boetes voor overlast uit 2020 is er nog maar 38.202 betaald en van de 123.208 euro uit 2021 is er met 55.266 euro minder dan de helft geïnd.” Dit komt neer op straffeloosheid.”

Bij de boetes voor zwart-en grijsrijden wordt er zo mogelijk nog minder geïnd. Van de 1.128.133 euro uit 2020 is er slechts 616.319 euro betaald en van de 4.099.803 euro uit 2021 slechts 2.033.151. “Er staat meer dan twee miljoen euro open aan onbetaalde boetes voor zwart-en grijsrijden, wat een gigantische financiële aderlating is voor de Lijn. Hier moet veel harder tegen worden opgetreden”, besluit Verheyden.