Nieuws
woensdag, 19 okt 2022

“De Moor heeft geen Winterplan, alleen een ramp zonder plan”

Terwijl de asielvloed almaar verder aanzwelt, is deze regering zelfs niet meer in staat om bijkomend nog wat zandzakjes te laten aanrukken. “Dat blijkt uit het feit dat er over het plan van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (cd&v) binnen het kernkabinet geen overeenkomst werd bereikt”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie). “Een overeenkomst over maatregelen om de instroom in te dammen is er evenmin. Zij het dat dit minder hoeft te verbazen aangezien zo’n maatregelen, laat staan een plan, niet eens op de agenda stonden.”

Vorige week kondigde De Moor aan dat er, bovenop de bijna 32.000 asielopvangplaatsen die er al zijn, nog meer bijkomende capaciteit in de opvang en dus ook personeel nodig is. “Ze kwam daarbij zowaar tot de bevinding dat, gezien de grote instroom, het systeem ‘simpelweg op zijn operationele limieten botst’”, aldus Van Langenhove. “Iets wat men al van mijlenver kon zien aankomen en waarvoor wij dan ook tot vervelens toe gewaarschuwd hebben.”

“Amper een week later, en nadat ondertussen duidelijk was geworden dat De Moor al in juli Fedasil de goedkeuring had gegeven om de opvangcapaciteit op te drijven tot 35.000 plaatsen, wat blijkbaar gewoon niet meer lukt, pleitte ze ook voor grootschalige opvang waarmee haar fameuze ‘Winterplan’ stilaan op een regelrecht rampenplan dreigt uit te draaien”, vervolgt Van Langenhove. “Met dien verstande evenwel dat wat zich vandaag voltrekt inderdaad een volstrekte ramp is, maar een doeltreffend plan nog altijd niet in zicht is.”

“Wanneer deze regering verklaart dat ze ‘blijft’ werken aan maatregelen om de instroom te beperken, blijft dan ook alleen de vraag of hier sprake is van een apart gevoel voor humor of van regelrecht cynisme.”, besluit Van Langenhove. “Zolang evenwel effectieve en efficiënte maatregelen om de instroom in te dammen uitblijven, zal de asielcrisis in dit land verder aanslepen en alleen nog maar groter worden. En is nu al voorspelbaar dat na het ‘Winterplan’ – waarover men ‘verder blijft praten’, een hele geruststelling is dat – volgend jaar ook nog lente-, zomer- en herfstplannen zullen volgen.”