Nieuws
woensdag, 06 jul 2022

De Moor wil niet dat het blijft bij 1.500 extra opvangplaatsen

“De capaciteit in de asielcentra werd onder Sammy Mahdi uitgebreid tot zowat 31.000 plaatsen, en met zijn opvolgster, staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (cd&v) komt daar nog eens een ferme schep bovenop”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove. “Vorige week al had ze overigens aangekondigd op (heel) korte termijn minstens 1.500 opvangplaatsen te willen creëren. Tijdens de Kamercommissie Binnenlandse Zaken liet ze zonet echter weten dat het daar zelfs niet zal bij blijven.”

Naast de 1.500 extra plaatsen waarvoor Defensie zal opdraaien met containerdorpen en kazernes, zal de regering immers bijkomend ook beroep doen op private partners, ngo’s en gemeentebesturen om de – niet eindigende toestroom – te herbergen. “Veel is kennelijk niet genoeg”, aldus Van Langenhove, op wiens vraag of in deze omstandigheden het nu reeds astronomische budget van 680 miljoen voor de asielopvang nog zal volstaan, begrijpelijkerwijze geen antwoord kwam.

“Op geloofwaardige maatregelen - of zelfs maar voornemens - om de instroom eindelijk aan banden te leggen blijft het ‘uiteraard’ wachten”, vervolgt Van Langenhove. “De aankondiging dat ontradingscampagnes, die dan nog niet zo mogen genoemd worden, zullen opgezet worden om de secundaire migratie binnen Europa aan banden te leggen, is te gek voor woorden.” Dergelijke campagnes, die reeds onder haar voorganger en partijgenoot gevoerd werden, bleken immers volslagen nutteloos. Bovendien gaan ze aan de kern van het probleem voorbij: “zolang de primaire immigratie naar Europa geen halt wordt toegeroepen blijft het dweilen met alle kranen open.”

“Het enige wat De Moor laat aanrukken, zijn nog meer zandzakjes tegen de zondvloed. Nog meer personeel voor de asieldiensten, nog meer opvangplaatsen en wellicht nog meer geld om de instroom op te vangen. En ze heeft geen enkel geloofwaardig initiatief om de instroom te stoppen”, besluit Van Langenhove. “Een week geleden stelde De Moor dat ze het beleid van haar voorganger zou verderzetten. Ze heeft helaas woord gehouden. We krijgen niet alleen meer van hetzelfde; we krijgen nog veel meer van hetzelfde.”