Nieuws
donderdag, 14 jul 2022

De Sutter wil rasdiscriminatie invoeren bij federale aanwervingen

Het Vlaams Belang weigert elke vorm van discriminatie door de staat te aanvaarden. Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) is immers van plan om ‘streefcijfers’ in te voeren ten voordele van sollicitanten met niet-Europese achtergrond. “Ambtenaren moeten geselecteerd worden op basis van hun kunde, diploma en geschikt profiel, niet op basis van hun geslacht, ras, of afkomst”, reageert Kamerlid Frank Troosters.

Net zoals dat bij de Vlaamse overheid gebeurt, wil nu ook de federale overheid een discriminatoir aanwervingsbeleid invoeren. En niks mag in de weg staan om het federale ambtenarenkorps ‘diverser’ te maken. Zo moeten statutaire functies - die momenteel voorbehouden zijn voor mensen met de Belgische nationaliteit of die tenminste EU-burgers zijn - opengesteld worden voor alle nationaliteiten, niettegenstaande dat tegen de Grondwet is. Ook komt er een ‘streefcijfer’ dat bepaalt hoeveel mensen er moeten worden aangeworven met een niet-Europese achtergrond. Dat cijfer moet nog bepaald worden, maar bij de Vlaamse overheid ligt dat alvast op 10%.

“Iedereen gelijk voor de wet”

“Dit is de wereld op zijn kop”, reageert Troosters. “Het is net de overheid bij uitstek die neutraal en onpartijdig moet zijn, en waar discriminatie volstrekt uitgesloten is en elke burger kan rekenen op een gelijke behandeling. Dit in tegenstelling tot private burgers, die zelf keuzes moeten kunnen maken met hun centen en bedrijven. Maar De Sutter en co draaien die logica om: ze verplichten de overheid om te discrimineren en nemen de keuzevrijheid van vrije burgers af. Begrijpe wie begrijpe kan.”

“Voor het Vlaams Belang is het duidelijk: de overheid mag niet discrimineren, basta”, besluit Troosters. “De juiste persoon voor de juiste job, dat moet het motto zijn bij het aanwerven van ambtenaren. Vaardigheden, opleidingen, taalkunde, profieleigenschappen… Dat zijn dingen die moeten tellen, niet geaardheid, geslacht, ras of afkomst. We gaan ons dus met hand en tand verzetten tegen elk initiatief van De Sutter om streefcijfers op basis van afkomst in te voeren. Iedereen gelijk voor de wet!”