Nieuws
woensdag, 18 mei 2022

Debat onverdoofd slachten eindelijk op gang: “Ook in Brussel verdienen dieren respect”

“Het is ondertussen bijna drie jaar geleden dat ik mijn voorstel op het verbod op onbedwelmd slachten indiende”, stelt Brussels fractievoorzitter voor Vlaams Belang, Dominiek Lootens-Stael deze morgen bij de start van het parlementair debat over het gevoelige thema. “Na jarenlange vertragingsmaneuvers is het tijd dat de politieke spelletjes stoppen en dat geluisterd wordt naar de meerderheid van de Brusselaars. Het moet duidelijk zijn dat in onze hoofdstad dezelfde waarden en normen gelden als in de rest van het land!”

“Brussel als een achtergesteld eiland, waar de vanzelfsprekende waarden van een correcte omgang met dieren niet gelden, is geheel onaanvaardbaar” betoogde Lootens-Stael bij de opening van het parlementair debat. “Tot voor kort was ik er van overtuigd dat de PS en Ecolo de stemming zo lang mogelijk wilden uitstellen en door middel van hoorzittingen en andere vertragingsmaneuvers tijd wilden winnen. Gelukkig is men nu dan toch overeengekomen de pil zo snel mogelijk door te slikken. Vooral de PS gokt er nu op dat een snelle stemming het minste kans geeft op dissidentie binnen eigen rangen.”

Debat onverdoofd slachten gestart: “Laat Brussel terug aansluiten bij de rest van de beschaafde wereld”

“Dat sommigen er opnieuw het cordon sanitaire bij sleuren als motivatie om tegen een voorstel te zijn waar wij zo sterke voortrekkers in waren gaat mijn petje te boven”, klinkt het verontwaardigd bij de Brusselse Vlaams Belang-kopman die reageert op een pleidooi van Oliver Mangain (DéFi) om een verbod op onverdoofd slachten tegen te houden zolang het de steun kent van het Vlaams Belang. “Mijn partij verdedigt hier een meerderheidsstandpunt in dit land, en ten gronde beschaafdheid door respect voor dierenwelzijn.”

Het zijn degenen die zich halsstarrig blijven verzetten tegen deze regeling die zullen botsen op hun electoraal opportunisme en morele hypocrisie, klinkt het bij het Vlaams Belang. “Op ieder Brussels Parlementslid rust nu een zware verantwoordelijkheid”, stelt Lootens-Stael. “Groenen die dierenwelzijn tegenhouden, socialisten en liberalen die starre interpretaties van religieuze regels boven de wet stellen; ik hoop dat ze tot inkeer komen. De meerderheid van de Brusselaars wil een verbod op onbedwelmd slachten. Laat ons terug aansluiten bij de rest van de beschaafde wereld”, besluit Lootens-Stael.