Nieuws
dinsdag, 22 nov 2022

“Defensie mag lat voor rekruteringen niet te laag leggen”

Foto: iStock. “Defensie mag lat voor rekruteringen niet te laag leggen”

Dedonder nam zich aan het begin van de legislatuur voor om het personeelsbestand tot minstens 29.000 mensen uit te breiden. “Om dat doel te bereiken heeft ze verschillende versoepelingen doorgevoerd, om aanwervingen te verhogen en het personeelsverloop te verlagen”, aldus Ponthier. “Zo zou zelfs een getuigschrift van het basisonderwijs niet meer nodig zijn om als vrijwilliger dienst te doen bij ons leger. En ook de vereisten voor de opleidingen zijn versoepeld. Tijdens corona zijn tevens de fysieke proeven opgeschort.”

“De lat ligt bij de rekruteringen op de duur zo laag dat men er nog amper onder kan”

Waar het Vlaams Belang wél achter staat zijn de versoepelingen van oogvereisten voor onze defensiepiloten. “De Belgische criteria waren immers strenger dan die van onze buurlanden”, merkt Ponthier tot slot op. “Hierdoor ging veel potentieel talent verloren, dat omwille van overstrenge beoordelingen van hun gezichtsvermogen niet als piloot aan de slag kon. Wij ijverden voor een hervorming van deze absurditeiten en het is goed dat de minister daar nu eindelijk gehoor aan geeft.”