Nieuws
donderdag, 26 okt 2023

Defensie voert vrijwillige Dienst van Collectief Nut in: “Druppel op een hete plaat”

Het Vlaams Belang reageert sceptisch op de invoering van een vrijwillige Dienst van Collectief Nut (DCN) bij Defensie. De Kamercommissie Defensie nam gisteren een wetsontwerp daartoe aan. Door deze maatregel zijn 200 plaatsen voorzien bij ons leger om laagopgeleide jongeren die geen werk vinden in te schakelen voor allerhande taken. “Wij zijn zeker niet principieel tegen een dienst van collectief nut, integendeel, maar het nijpend personeelsgebrek zal men niet oplossen met 200 jongeren”, aldus Vlaams Belang-Kamerlid Steven Creyelman. “Dit is een druppel op een hete plaat en bewijst vooral dat PS-minister Dedonder Defensie nog steeds als sociale tewerkstellingsmachine beschouwt. Wij hebben ons dan ook onthouden bij de stemming.”

De kandidaten voor de DCN krijgen noch het statuut van militair, noch dat van burger, maar genieten een opleiding in een militaire omgeving. Aan de dienst is ook een financiële vergoeding gekoppeld, bovenop de uitkering die de kandidaten ontvangen. “Men mikt vooral op laagopgeleide jongeren die hun weg niet vinden op de arbeidsmarkt”, vervolgt Creyelman. “Maar ook veel jongeren mét diploma geraken niet snel aan een job. Daarom zouden we de DCN liever wat ruimer ingevuld zien.”

Vraag of Defensie DCN zelf ziet zitten

Het Vlaams Belang stelt zich ook vragen of Defensie zelf de DCN graag ziet komen. “Als veel rekruten die effectief kandidaat-militair zijn al snel afhaken tijdens hun vorming, dan zullen allicht veel van de DCN-jongeren ook ongemotiveerd voor de dag komen”, stelt Creyelman. “Wij vragen ons dan ook af of men voldoende onderzocht heeft of onze instructeurs het zien zitten hen te begeleiden, bovenop alle inspanningen die zij al doen om de instroom van nieuwe rekruten op te vangen.”

Tot slot hekelt het Vlaams Belang de lage vereisten inzake taalkennis voor de kandidaten van de DCN. In het wetsontwerp vraagt de regering slechts een basiskennis van het Frans, Nederlands of Duits. “Men moet kunnen communiceren met zowel Nederlandstalige als Franstalige militairen en burgerpersoneel”, concludeert Creyelman. “Wij vroegen daarom in een amendement een basiskennis van beide grote landstalen, wat de meerderheid helaas prompt naar de prullenmand verwees.”