Nieuws
woensdag, 24 mei 2023

Degrowth is klimaatcommunisme dat leidt naar collectieve verarming 

Eerder deze maand werd de ‘Degrowth (ontgroei) conferentie’ georganiseerd door de Europese fracties van de sociaaldemocraten, de groenen, extreemlinks, maar ook de liberalen en christendemocraten. Een van de gastspreker op deze conferentie was de Vlaamse klimaatactiviste Anuna De Wever. Als het aan haar en haar lobbygroep ‘Climate Action Europe’ ligt, moeten we onze economie drastisch krimpen om het klimaat te redden.

Volgens De Wever ligt “kolonialisme aan de fundamenten van de Europese economie, instituties, bedrijfswaardeketens, handelsakkoorden, investeringsovereenkomsten en geopolitieke structuren van vermogensopbouw”. De zogenaamde ontgroei moet daarom starten met dekolonisatie. Daarnaast moeten we volgens de klimaatactiviste ook rijkdom verdelen, klimaatschulden kwijtschelden, een universeel basisinkomen implementeren, universele publieke dienstverlening uitbreiden, werktijd inkorten en dematerialiseren. “Collectieve verarming, dat is de toekomst van de Europese groene agenda als het ligt aan de activisten van deze conferentie”, reageert Europees Parlementslid voor Vlaams Belang Tom Vandendriessche. “Volgens De Wever is onze economische groei namelijk gebaseerd op kolonisatie, ‘white supremacy’ en imperialisme en daardoor inherent slecht.” 

“Volgens De Wever is onze economische groei gebaseerd op kolonisatie, ‘white supremacy’ en imperialisme” 

“Het blijft dus niet bij verarming als het aan Anuna ligt. Alles wat heeft bijgedragen aan onze welvaart is volgens haar inherent afkomstig van de kolonisatie. Haar oplossing, de zogenoemde ‘culturele dekolonisatie’, is echter een marxistisch begrip”, vervolgt Vandendriessche. “Hierbij wil men denkpatronen over Westerse geschiedenis, wetenschap en cultuur vervangen door pluriformiteit, diversiteit en inclusiviteit. Men wil niet alleen onze economische welvaart afbreken, maar ook onze Westerse cultuur uitwissen.” 

“Naast ‘dekoloniseren’ en ‘ontgroeien’ moeten we volgens deze groene marxistische agenda ondertussen wel investeren in de welvaart van alle niet-westerse landen. We moeten dus in alles en iedereen investeren, behalve onze eigen mensen. Deze zijn enkel goed om de rekening te betalen, daar is er nog plaats voor in de zogenaamd degrowth-agenda. Onze verdiende welvaart moeten we afstaan en onze cultuur moeten we vergeten.”

Volgens Vandendriessche klinkt het allemaal heel bekend in de oren. “Het is niks minder dan post-communistisch utopisch denken”, besluit hij. “Een rode agenda verpakt als een groene. Het Vlaams Belang verwerpt deze agenda volledig. Wij staan juist voor het versterken van onze economische welvaart, het verdedigen van onze cultuur en hebben als missie om onze mensen terug op de eerste plaats te zetten.”