Persberichten
donderdag, 28 sep 2023

Democratische controle op Koninklijke Schenking blijft onmogelijk

Foto: wikimedia commons. Laika ac. Democratische controle op Koninklijke Schenking blijft onmogelijk

Het Vlaams Belang hekelt de onmogelijkheid om de Koninklijke Schenking te controleren. “Niemand kent zelfs nog de waarde van het patrimonium die de Schenking beheert”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch, die minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) hierover uitgebreid ondervroeg. “Op die manier blijft de noodzakelijke controle achterwege. En dat terwijl er belastinggeld gebruikt wordt voor het beheer van deze openbare instelling, wat manifest verboden is.”

Het patrimonium van de Koninklijke Schenking bestaat uit 5.000 hectare bossen, 1.650 hectare landbouwgrond, 8 parken en 77 gebouwen, waaronder twee serres, twee villa's, twee kapellen, drie kantoorgebouwen, vier musea, minstens negen kastelen en negen andere panden, waaronder een filmzaal, een rusthuis en een voormalig treinstation, 13 hoeves en 29 woonhuizen. “Maar de waarde van dit alles blijft in een waas van mysterie gehuld”, aldus Vermeersch. “Momenteel zijn enkel de bossen geschat: 36 miljoen euro voor het land en 54,7 miljoen voor exploiteerbare bomen. Maar voor de gebouwen moeten we het jaar na jaar doen met de mededeling dat het niet eenvoudig is deze een waarde toe te kennen.”

“Dit is onwil om duidelijkheid te geven over de financiën”

De Koninklijke Schenking heeft bezittingen en kosten overgedragen aan de belastingbetaler. “En dat is in strijd met de wettelijke verplichting om haar uitgaven te dekken met eigen middelen zonder lasten voor de schatkist”, vervolgt Vermeersch. “Zo heeft de Regie der Gebouwen kosten gedragen voor bepaalde eigendommen, en heeft de Schenking meer dan 430.000 euro aan Europese landbouwsubsidies ontvangen. De grootste kostenposten lijken echter gerelateerd te zijn aan locaties waar de koninklijke familie gebruik van maakt, zoals het koninklijk domein te Laken.”

“Niet alleen naar de waarde van het patrimonium is het gissen”, gaat Vermeersch verder. “Ook over het aandeel van de totale waarde van het patrimonium dat gerelateerd is aan de koninklijke familie moest Van Peteghem het antwoord schuldig blijven”, merkt Vermeersch op. “En een transparantiebeleid blijkt de Koninklijke Schenking, die nochtans beschikking heeft over 91 personeelsleden, al helemaal niet te hebben.”

Het Vlaams Belang aanvaardt deze onwil om duidelijkheid te geven over de financiën van de instelling niet en eist een democratische controle op de Koninklijke Schenking. “Daarnaast willen we de principiële betaling van een marktconform huurgeld door de bewoners van de koninklijke residenties”, besluit Vermeersch. “Wie zoals de koninklijke familie leeft op kosten van de hardwerkende bevolking, mag gerust zijn eigen huurgeld betalen.”