Nieuws
donderdag, 29 jul 2021

“Denemarken toont dat asiel- en migratiebeleid anders kan”

Het Vlaams Belang herhaalt zijn pleidooi voor een dringende en dwingende ommekeer in het asiel- en migratiebeleid. “Uit de nieuwste cijfers van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen blijkt dat het aantal asielaanvragen onverminderd in een stijgende lijn zit en zich zich ondertussen zowat op ‘pre-coronaniveau’ bevindt”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie). “In juni werden in totaal 1.948 aanvragen geregistreerd, goed voor een stijging van zo’n 19 procent in vergelijking met mei.”
 
“Nog veelzeggender is het feit dat het cijfer voor juni 2021 stilaan dat van het piekjaar 2019 evenaart, toen in de maand juni 2.058 aanvragen werden geregistreerd”, aldus Van Langenhove. “In vergelijking met het cijfer van juni 2018 – een jaar waarin het totale aantal asielaanvragen ook al fors de hoogte in ging – is er zelfs sprake van een stijging van bijna 21 procent.”
 
Dat er wel degelijk een ander asiel- en migratiebeleid mogelijk is, werd – en wordt – aangetoond door een land zoals Denemarken. Dat land zag het aantal asielaanvragen eerder al dalen tot het laagste peil in twintig jaar en kondigde aan zijn kordaat beleid nog verder te zullen verstrakken. “Enkele weken geleden keurde het Deense parlement met een ruime meerderheid een voorstel goed dat een radicale omwenteling in het asielbeleid mogelijk moet maken”, vervolgt Van Langenhove. “In grote lijnen gaat het Deense opzet uit van het Australische model. Wie illegaal het land tracht binnen te komen, krijgt nooit nog toelating om in het land te blijven. Bonafide asielzoekers krijgen weliswaar asiel, maar niet in het land van hun keuze, maar elders. Wie geen recht heeft op asiel, wordt effectief gerepatrieerd naar het land van herkomst.”
 
Helaas blijft de Europese Commissie tot op heden vasthouden aan het systeem van open asielloktetten voor illegale immigratie van waar ook ter wereld. Dat geldt ook voor het met veel bombarie aangekondigde EU-migratiepact – waar ondertussen alleen nog Belgisch staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) lijkt in te geloven.
 
“Het is hoog tijd om afscheid te nemen van een asiel- en migratiebeleid dat meermaals en op een overtuigende manier zijn onwerkbaarheid heeft bewezen”, besluit Van Langenhove. “Wie een échte en duurzame oplossing wil, kan niet anders dan kiezen voor een Europese variant van het Australische model en moet het Deense voorbeeld steunen.”