Persberichten
donderdag, 10 feb 2022

Depoortere nodigt procureur-generaal de la Serna uit in BiZa-commissie

Ortwin Depoortere (Vlaams Belang), voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken in de Kamer, wil Ignacio de la Serna uitnodigen naar zijn commissie. De la Serna is de voorzitter van het college van procureurs-generaal. Hij trok in de Franstalige media aan de alarmbel over het gebrek aan mankracht en budget bij de federale politie. De magistraat toonde zich erg kritisch voor de regering. Volgens hem neemt de maffia ons land over en zijn er minstens 500 politiemensen te kort om het onderzoek grondig te voeren. “Er moeten blijkbaar keuzes gemaakt worden in dossiers van zwaar banditisme, waardoor allerlei georganiseerde misdaad ongemoeid wordt gelaten: dit mag niet blauw blauw gelaten worden”, zegt Depoortere.

In de Franstalige media kregen de uitspraken van de la Serna heel wat aandacht. De noodkreet van de la Serna was dan ook bijzonder duidelijk: “We zien in bepaalde dossiers dat afrekeningen plaatsvinden waarbij mensen worden onthoofd, in stukken gesneden, folterkamers… Dat gebeurt bij ons. Niet elders. Wat we ook zien is dossiers waarmee corruptie gemoeid is binnen het gerechtelijk apparaat en de politie. Infiltraties. Eens er veel geld mee gemoeid is wordt alles zeer gewelddadig.”
De hoogste magistraat van het Parket in dit land zei onomwonden dat “bepaalde arrondissementen in de strijd tegen de zware en georganiseerde criminaliteit niet meer in staat zijn de nodige middelen te mobiliseren om hun onderzoeken uit te voeren.”

“Wanneer een topmagistraat de politiek verwijt te weinig interesse te hebben voor de maffiapraktijken, dan is het vijf na twaalf”

Ortwin Depoortere, voorzitter van de Commissie Binnenlandse Zaken interpelleert donderdag in de plenaire vergadering van de Kamer minister Annelies Verlinden (CD&V) hierover. “Omwille van personeelsgebrek bij de federale politie moet het gerecht onaanvaardbare keuzes maken op het vlak van zware criminaliteit”, zo stelt Depoortere. “Zo worden sommige dossiers van zware, georganiseerde misdaad ongemoeid gelaten. Dat zijn dus niet mijn woorden, maar die van de voorzitter van het college van procureurs-generaal”. Het college van procureurs-generaal heeft hierover al enkele weken geleden een brief geschreven aan de regering. Depoortere interpelleerde de minister hier reeds eerder over en vroeg inzage in die brief.

“Wanneer een van de hoogste magistraten van het Parket de politiek verwijt te weinig interesse te hebben voor de maffiapraktijken, waarbij drugsgeld onder meer via nachtwinkels wordt witgewassen, dan is het vijf over twaalf”, waarschuwt Depoortere. “Om die reden zal ik donderdag minister Verlinden opnieuw interpelleren en zal ik een motie tot aanbeveling indienen om de regering aan te sporen een duidelijk en concreet antwoord te geven op de oproep van het college van procureurs-generaal. Als voorzitter van de commissie van Binnenlandse Zaken, zal ik tot slot voorstellen om procureur-generaal Ignacio de la Serna uit te nodigen om in de commissie tijdens een hoorzitting zijn visie op de problematiek te komen toelichten.”