Persberichten
maandag, 11 mrt 2024

Derde van werkzoekenden bij VDAB kan amper of geen Nederlands

Foto: iStock. Derde van werkzoekenden bij VDAB kan amper of geen Nederlands

Dertig procent van alle werkzoekenden die ingeschreven zijn bij de VDAB hebben weinig of geen kennis van het Nederlands. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Ilse Malfroot (Vlaams Belang) opvroeg bij minister van Werk Jo Brouns (cd&v). “Kennis van het Nederlands is onontbeerlijk op de arbeidsmarkt”, zegt Malfroot. “Het is waanzinnig dat de Vlaamse regering jaarlijks duizenden arbeidsmigranten van buiten de EU hierheen haalt, maar de anderstaligen die hier zijn niet geactiveerd krijgt.”

Anderstaligen krijgen, net als andere werkzoekenden ingeschreven bij VDAB, dienstverlening op maat. Dat kan onder meer gaan over oriënterende acties, begeleiding bij solliciteren, talige competentieversterking, buddyprojecten en allerhande begeleidingstrajecten om de integratie te bevorderen. Maar uit de cijfers die Malfroot opvroeg blijkt dat 29,3 procent van alle niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij VDAB weinig of geen kennis van het Nederlands heeft. “Al die dure begeleidingstrajecten werpen amper vruchten af zolang men de taal niet beheerst”, zegt Malfroot. “Zonder kennis van het Nederlands kan men op de arbeidsmarkt eenvoudigweg niet of amper aan de slag.”

“Het activeringsbeleid faalt en dat kunnen we niet los zien van een gebrekkige taalkennis”

Dat de begeleiding op maat zich nauwelijks laat voelen in de uitstroom naar werk tonen ook de cijfers aan. In vergelijking met de cijfers van 2018 is er aan het einde van de legislatuur nauwelijks verbetering te merken. In 2018 bedroeg de uitstroom naar werk na zes maand voor hooggeschoolden 33,4 procent, voor middengeschoolden 35,9 procent en voor kortgeschoolden 34,3 procent. Voor de jaren 2021-2023 bedroeg het verschil in uitstroom naar werk na 6 maand respectievelijk + 0,23 procent, + 2,47 procent en 0 procent.

Volgens Brouns tonen de cijfers aan “dat je met een beperkte kennis van het Nederlands ook een job kan vinden”. Maar volgens Malfroot is dat “een compleet verkeerde analyse”. “De Vlaamse regering ontkent op die manier het belang van taalvaardigheid op de arbeidsmarkt. Het activeringsbeleid faalt wel degelijk en dat kunnen we niet los zien van een gebrekkige taalkennis”, aldus Malfroot. “Het is daarom te gek voor woorden dat de huidige Vlaamse regering blijft inzetten op het verlenen van arbeidsvergunningen aan mensen van buiten de EU, terwijl anderstaligen die hier al zijn niet geactiveerd raken.”