Persberichten
donderdag, 23 jan 2020

Desastreuze terugkeercijfers: Vlaams Belang eist versnelde uitvoering ‘Masterplan gesloten centra’

“De nieuwe cijfers
bevestigen het complete failliet van het Belgische terugkeerbeleid. Deze
evolutie hoeft niet te verbazen. Van de beloofde uitbreiding van de capaciteit
in de gesloten centra kwam niets in huis. Aan dit tempo zal het zelfs tot 2044
duren voor het fameuze ‘Masterplan gesloten terugkeercentra’ is uitgevoerd.” Dat
stelt Dries Van Langenhove in een reactie.

De nieuwe
terugkeercijfers bevestigen het complete failliet van het Belgische asiel- en
immigratiebeleid. Terwijl het aantal asielaanvragen in dit land nog maar eens
met 18 procent de hoogte in ging, doet zich op het vlak van het terugkeerbeleid
precies de omgekeerde beweging voor. Daarmee wordt een tendens bevestigd die
zich reeds in 2018, het laatste volledige ambtsjaar van gewezen
Staatssecretaris Theo Francken, manifesteerde. In vergelijking met 2017 daalden
de terugkeercijfers met meer dan 20 procent.

Deze evolutie hoeft niet
te verbazen, aangezien de regering koppig de verkeerde prioriteiten blijft
stellen. Terwijl de het budget voor de opvang van asielzoekers explodeert (+
134 procent), wordt op de middelen voor de gedwongen terugkeer drastisch
bespaard (- 35 procent).

Van de meermaals
aangekondigde en veelbelovende verdubbeling van de capaciteit in de gesloten
terugkeercentra kwam bovendien niets in huis. In mei 2017 keurde de regering
een heus ‘masterplan’ goed waarin werd voorzien dat de capaciteit in de
gesloten terugkeercentra tegen eind 2020 zou opgevoerd worden tot 1066
plaatsen. Ondertussen zijn we bijna drie jaar verder en kwamen er in het beste
geval zo’n 50 (vijftig) plaatsen bij. Uit een vraag van Kamerlid Dries Van
Langenhove (VB) aan bevoegd minister Maggie De Block blijkt de teller
ondertussen op 635 plaatsen te staan. “Dat is nog mijlenver verwijderd van
het vooropgestelde aantal. Meer nog: aan dit tempo zal het tot 2044 duren voor
het fameuze masterplan is uitgevoerd”
, aldus Van Langenhove.

In het licht van de
desastreuze cijfers eist het Vlaams Belang dat het roer eindelijk en dringend
wordt omgegooid. De voorwaarden voor de gezinshereniging moeten (ook voor
asielzoekers) worden aangescherpt, het budget voor de terugkeer moet drastisch
worden opgevoerd, derde landen die hun illegale onderdanen weigeren terug te
nemen, moeten worden gesanctioneerd en het ‘Masterplan’ moet versneld worden
uitgevoerd.