Persberichten
vrijdag, 19 mrt 2021

Deze legislatuur al meer dan 3 miljoen euro subsidies voor Minderhedenforum: “Stop deze geldverkwisting”

Het Minderhedenforum – de zogenaamde ‘participatieorganisatie van allochtonen’ – kreeg deze legislatuur in totaal al meer dan 3 miljoen euro subsidies toegestopt. Sinds 2014 gaat het zelfs om meer dan 11 miljoen euro. Het Forum weet zijn jaarlijkse dotatie flink aan te dikken met projectsubsidies die het van verschillende ministers ontvangt. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld) op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Sam van Rooy (Vlaams Belang). Voor het Vlaams Belang moet deze “oversubsidiëring van de diversiteitsindustrie” meteen gestopt worden wegens contraproductief, onder meer wegens de intolerante standpunten die het Minderhedenforum inneemt en die de integratie eerder belemmeren dan vooruithelpen.

Uit het antwoord van minister Somers (Open Vld) blijkt dat het Minderhedenforum werkingssubsidies ontving van hem voor €748.696 (2019) en €714.753 (2020). Minister Crevits (CD&V) gaf daarbovenop het grootste projectsubsidiebedrag ter uitvoering van een samenwerkingsovereenkomst ‘Focus op Talent’, goed voor maar liefst €1.319.452,16. Minister Beke (CD&V) gaf twee projectsubsidies aan het Minderhedenforum voor de toeleiding van rondtrekkende woonwagenbewoners naar hulpverlening, in totaal voor €219.106,5. De subsidies ter waarde van €56.727 euro van minister Weyts (N-VA) waren voor een ‘bijzondere opdracht’ binnen de engagementsverklaring ‘Diversiteit als meerwaarde’. Alles samen is dit goed voor een totaalbedrag van €3.058.734,66. Bovendien is de werkingssubsidie van €714.753 voor 2021 - die nog moet worden toegekend - nog niet inbegrepen.

Somers gaf voorts ook de subsidiebedragen mee die de vorige legislatuur aan het Minderhedenforum waren toegekend. Zo blijkt dat sinds 2014 het Minderhedenforum in totaal al reeds meer dan €11,5 miljoen aan subsidies ontving van de Vlaamse regering.

“De komende jaren ziet het Minderhedenforum zich opnieuw verzekerd van gulle subsidies”

Bij de erkenning van een nieuwe allochtone participatieorganisatie koos Somers in november 2020 onverwacht voor join.Vlaanderen - een andere multiculturele organisatie - die op het moment van die keuze nog maar net opgericht was. Het Minderhedenforum trok echter naar de Raad van State, waarna beslist werd dat het Minderhedenforum en join.Vlaanderen zouden fusioneren. De nieuwe fusieorganisatie zal dezelfde werkingssubsidie toegekend krijgen als de vorige jaren, kondigde de minister al aan, namelijk €714.753. “Maar te vrezen valt dat ook dit bedrag weer fors zal worden aangevuld met projectsubsidies”, aldus van Rooy.

Het standpunt van het Vlaams Belang is duidelijk. Het Minderhedenforum draagt niet bij tot een succesvolle integratie en inburgering van immigranten. Zo toonde het Forum zich voorstander van de afschaffing van zwarte Piet, bestempelt het elke kritiek op de islam als ‘islamofobie’, steunt het stalinistische praktijktesten, en pleitte het reeds voor de discriminatie van autochtone Vlamingen op de arbeidsmarkt, zowel door de overheid als in de privésector. Voor van Rooy is het duidelijk: “Het Minderhedenforum heeft alleen maar meer polarisering tussen bevolkingsgroepen in de hand gewerkt.”