Nieuws
maandag, 06 nov 2023

Diependaeles activeringsplannen voor sociale huurders onvoldoende

Het Vlaams Belang is er absoluut niet van overtuigd dat de boetes waarmee Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) schermt om niet-werkwillige sociale huurders te bestraffen, enig effect zullen hebben. Volgens de partij blijkt uit het verleden dat de inning van dergelijke boetes steeds zeer moeilijk liep. We blijven het ook vreemd vinden dat mensen enkel beboet worden als ze zich niet inschrijven bij de VDAB”, zegt Vlaams Parlementslid Guy D’haeseleer. “Wie zich inschrijft, maar elke job weigert, wordt niet beboet.” 

Van de 33.000 (of één op vijf) sociale huurders die geen job hebben maar wel kunnen werken, deden 14.400 de moeite om zich bij de VDAB te melden, wat nochtans sinds 1 januari verplicht is. “Dat is nog niet eens de helft”, aldus D’haeseleer. “En dan gaat het alleen nog maar om een inschrijving. Wie zich wel ingeschreven heeft, kan een passende dienstbetrekking nog steeds weigeren of gewoon niet komen opdagen voor een sollicitatiegesprek.” Voor het Vlaams Parlementslid moeten ook ingeschreven, maar niet-werkwillige huurders beboet kunnen worden. “Maar bij discussies daarover wentelde Diependaele zijn verantwoordelijkheid af op Vlaams minister van Werk Jo Brouns (cd&v).”

“Het is zeer de vraag of de boetes geïnd zullen worden”

Diependaele waarschuwt nu hardnekkige weigeraars dat ze beboet kunnen worden voor bedragen die kunnen oplopen tot 5.000 euro. Ondertussen werden al 22 sociale huurders beboet. “Dat is uiteraard een verwaarloosbaar klein aantal”, gaat D’haeseleer verder. “En het is maar zeer de vraag of hun boetes effectief geïnd zullen worden. Uit antwoorden op schriftelijke vragen over andere, gelijkaardige administratieve boetes bleek in het verleden al meermaals dat dit zeer moeilijk ligt en amper lukt.”

“Geldboetes kunnen, indien ze echt geïnd worden, een goed middel zijn om mensen die gebruik maken van onze sociale voorzieningen, maar niets willen bijdragen tot werken, te bewegen”, besluit D’haeseleer, die minister Diependaele over de kwestie zal ondervragen. “Het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Zo zou ik graag informatie willen bekomen over de nationaliteit of de origine van de huurders die zich niet inschreven. En daarnaast wens ik ook te weten wat het effect van die inschrijving is op de tewerkstelling. We hebben er geen idee van hoeveel van de wel ingeschreven huurders daadwerkelijk een job hebben aanvaard.”