Persberichten
woensdag, 10 mrt 2021

Dierenwelzijnsfonds: “Grote achterstand bij inning minnelijke schikkingen”

De middelen in het Dierenwelzijnsfonds komen voornamelijk voort uit het ontvangen van administratieve boetes en hondenregistraties. De registraties zijn tegenover vorige jaren in stijgende lijn. Maar er is een grote achterstand bij de inning van de minnelijke schikkingen (boetes) waardoor de daarbij horende inkomsten in 2020 fors gedaald zijn. Dit blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Els Sterckx (Vlaams Belang) aan minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). De dierenwelzijnswetgeving mag geen vodje papier zijn. Overtredingen moeten consequent worden gesanctioneerd en van de inning van onbetaalde boetes moet snel werk worden gemaakt”, aldus Sterckx.

In 2019 hebben inspecteurs van de dienst Dierenwelzijn 270 administratieve boetes uitgeschreven wegens dierenverwaarlozing, goed voor een bedrag van 190.000 euro. Maar de dienst Dierenwelzijn inde dat jaar slechts 151.253,88 euro. In 2020 ontving de dienst al maar 106.830,88 euro meer uit boetes, terwijl het geweten is dat het aantal meldingen in de lift zit. Wel stelt Weyts dat de dienst Dierenwelzijn voor de minnelijke schikkingen die in 2018, 2019 en 2020 werden opgelegd, nog maar liefst 122.733,18 euro te goed heeft. De inkomsten uit hondenregistraties stijgen wel jaar na jaar. Uit die registraties werd 388.972 euro ontvangen in 2018, 395.356 euro in 2019 en 422.748 euro vorig jaar.

Volgens het Vlaams Belang is het een goede zaak dat meer mensen hun honden registreren. “Zo kunnen immers verloren honden eenvoudiger worden teruggevonden”, aldus Sterckx. De stijgende inkomsten die hieraan gekoppeld zijn voor de Dienst Dierenwelzijn zijn bovendien mooi meegenomen. “Maar de inkomsten van de administratieve boetes dalen fors, omdat de betalingsachterstand oploopt.”

“Als men vaststelt dat de inning van de minnelijke schikkingen op zich laat wachten, zullen mensen de indruk krijgen dat er niet volhardend wordt opgetreden”

Wanneer er minder inkomsten zijn uit die boetes - wat naast de registratieopbrengsten de grootste opbrengst is - zijn er helaas minder middelen die het dierenwelzijn ten goede komen. De inkomsten van het in 2015 opgerichte fonds worden immers aangewend voor subsidieonderzoeken voor universiteiten, voor opleidingen inzake dierenwelzijn of voor sensibilisering. “Deze middelen zijn cruciaal om de dienst Dierenwelzijn te blijven optimaliseren in het belang van het welzijn van dieren”, aldus Sterckx.

Dat er zo’n grote vertraging is bij de inning van de minnelijke schikkingen is bovendien verontrustend. De administratieve boetes zijn net ingevoerd om straffeloosheid inzake misdrijven tegen het dierenwelzijn tegen te gaan omdat de dossiers bij de parketten te vaak geseponeerd werden. “Maar als men nu vaststelt dat de inning van die minnelijke schikkingen steeds daalt, zullen mensen de indruk krijgen dat er niet volhardend wordt opgetreden”, besluit Sterckx.