Nieuws
donderdag, 04 aug 2022

Digitale ambities Somers in schril contrast met zijn diversiteitsobsessie

Minister Bart Somers (Open Vld) gaat 25 miljoen euro vrijmaken voor lokale projecten om de digitale kansenkloof te dichten. “Dit is, zeker in vergelijking met de honderden miljoenen euro's aan subsidies die Somers geeft aan de diversiteits- en integratie-industrie, een erg laag bedrag”, zegt Vlaams Parlementslid Sam van Rooy. Het verkleinen van de digitale kloof is een nobel streven, maar moet het dus helaas stellen met een aalmoes.”

Volgens Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers biedt de digitalisering enorme mogelijkheden, maar zijn er nog steeds kwetsbare groepen (kortgeschoolden, lage inkomens) die niet mee kunnen of het risico lopen uitgesloten te raken van deze vooruitgang. Lokale besturen die projecten opzetten die gericht zijn op digitale inclusie krijgen van minister Somers daarom extra middelen. Hij voorziet hiervoor evenwel slechts 25 miljoen euro om te verdelen over de 300 gemeenten, op basis van onder andere het aantal kwetsbare inwoners.

“Dit ruikt naar aankondigingspolitiek waarvan in de realiteit weinig tot niets van in huis zal komen”, zegt Sam Van Rooy. “Het voorziene budget van 25 miljoen euro is namelijk veel te laag. Veel lokale besturen hebben het financieel al erg moeilijk en hebben vaak ook niet voldoende expertise in huis om een eigen lokaal digitaal inclusiebeleid op te maken en uit te voeren.”

“Dit bewijst opnieuw dat deze Vlaamse regering een 'eigen volk laatst'-beleid voert”

Om écht werk te maken van het verkleinen van de digitale kloof zijn er volgens het Vlaams Belang dan ook een pak meer financiële middelen nodig, en dat geld is er ook. “Allerhande vzw's, organisaties en projecten behorende tot de diversiteits- en integratie-industrie kregen en krijgen van Bart Somers jaarlijks honderden miljoenen euro's aan subsidies, terwijl het verkleinen van de digitale kloof - denk aan onze bejaarden en laaggeschoolden - het nu moet stellen met een aalmoes”, aldus Van Rooy. “Dit bewijst opnieuw dat deze Vlaamse regering een 'eigen volk laatst'-beleid voert.”

“Van een minister als Bart Somers, die nota bene al jaren een groot voorstander is van 'gemeenten zonder gemeentehuis’, waarbij de dienstverlening dus zo goed als volledig digitaal wordt, zou je toch mogen verwachten dat hij ervoor zorgt dat élke burger digitaal meekan”, besluit Van Rooy.