Nieuws
donderdag, 11 aug 2022

Dodentocht slachtoffer van betutteling

Het Vlaams Belang verzet zich tegen de wijze waarop beslist werd de jaarlijkse Dodentocht in Bornem drastisch in te korten. “We hebben er steeds voor gewaarschuwd dat de afbraak van fundamentele vrijheden en grondrechten zoals we die tijdens de coronapandemie hebben gekend achteraf niet zomaar zou stoppen”, zegt volksvertegenwoordiger Dominiek Sneppe. “De betutteling gaat verder, deze keer zijn de dodentocht-deelnemers daar het slachtoffer van.”

Het was de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid die de organisatoren verplichtte de Dodentocht te laten eindigen op zaterdag om 13.00 uur. De 100 kilometer die al 53 jaar gebruikelijk is, werd plots 65 kilometer. “Het getuigt van geen enkel respect voor de mensen van de organisatie dat deze ingrijpende beslissing werd genomen in hun afwezigheid”, aldus Sneppe. “En daarnaast is het uiteraard ook uiterst respectloos tegenover de vele duizenden deelnemers aan het gebeuren, die te dwaas worden geacht om zich te kunnen voorzien op het warme weer.”

“Het Vlaams Belang heeft alle begrip voor de ontevredenheid van de deelnemers aan de Dodentocht”

Gezondheid gaat uiteraard voor alles. Maar het Vlaams Belang aanvaardt geen ondoordachte of totaal zinloze maatregelen in naam van de gezondheid. “De voorbije jaren werd die term heel vaak misbruikt om de vrijheid van mensen te kunnen beknotten, denk maar aan de nutteloze avondklok of aan de waanzinnige telling van pizzadozen”, aldus Sneppe. “En ook nu weer kan je enkel van betutteling spreken, een vreselijke erfenis van de coronapandemie. Wie de Dodentocht loopt, is reeds lang voor de middagwarmte binnen. En voor wie hem wandelt, zouden extra drankposten en voorzieningen zoals petjes voldoende zijn geweest.”

“De beslissing houdt geen steek. In 2003 vond de Dodentocht ook plaats tijdens een hittegolf. Zonder problemen”, merkt Sneppe tot slot op. “Maar volgens de FOD Volksgezondheid zijn mensen in 2022 veel te dom geworden om nog voor zichzelf te kunnen uitmaken wanneer ze fysiek aan hun limiet zitten. Net zoals ze wellicht veel te dom werden geacht om voor hun minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) te mogen kiezen.”