Persberichten
woensdag, 12 mei 2021

Driekwart overtredingen kilometerheffing voor vrachtwagens begaan door buitenlandse transportfirma’s

Het Vlaams Belang stelt vast dat het aantal boetes aan buitenlandse transportfirma’s voor het niet naleven van de verplichte kilometerheffing een pak hoger ligt dan aan Belgische voertuigen. Van de 31.759 boetes in 2020 werden er 7.823 (24,6%) opgelegd naar aanleiding van een overtreding door een Belgisch voertuig en maar liefst 23.936 (75,4%) voor een buitenlands voertuig. Dit terwijl het aandeel Belgische vrachtwagens (49%) op onze Vlaamse wegen nagenoeg gelijk is aan dat van buitenlandse vrachtwagens (51%). Een fors percentage van 35,1% van de te innen boetes voor buitenlandse voertuigen werd nog niet betaald. Dat blijkt uit recente cijfers die Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul (Vlaams Belang) opvroeg aan minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). “Met de inning van de buitenlandse boetes loopt het duidelijk mank”, aldus Ryheul. Het Vlaams Belang pleit nu voor een betere handhaving.

De minister merkte in haar antwoord overigens op dat het Vlaams Verkeerscentrum tussen 2019 en 2020 op de Vlaamse snelwegen geen sterke daling in de cijfers van de vrachtwagens registreerde. In gans België was in 2020 47,20% van de geregistreerde nummerplaten van vrachtwagens op onze wegen Belgisch. Voor Vlaanderen lag dat percentage met 49% iets hoger. Verder waren de belangrijkste herkomsten van vrachtwagens op onze Vlaamse wegen: Nederland (12,28%), Polen (10,19%), Roemenië (5,95%) en Litouwen (4%). Er rijden dus meer vrachtwagens uit elk van de drie genoemde Oost-Europese landen op onze Vlaamse wegen dan Duitse vrachtwagens (3,49%).

“35% van de boetes na overtredingen door buitenlandse vrachtwagens blijft nog onbetaald. Er moet extra ingezet worden op de inning”

Uit het antwoord van de minister blijkt ook dat liefst 35% van de in 2020 voor overtredingen van buitenlandse vrachtwagens tegen onze Vlaamse kilometerheffing opgelegde boetes nog onbetaald blijven. In totaal ontloopt de Vlaamse schatkist zo maar liefst 3,3 miljoen euro. Het aandeel wanbetalers met Belgische nummerplaat ligt met 20,2% een flink stuk lager. Volgens het Vlaams Belang moet er een striktere opvolging komen van de onbetaalde boetes. “Indien de Vlaamse regering toestaat dat Oost-Europese transportfirma’s hun kilometerheffingboete niet betalen, werkt ze in de hand dat onze eigen vervoersfirma’s - die niet kunnen ontsnappen aan betaling - naast de loonkloof nog een extra concurrentieel nadeel hebben ten opzichte van hun buitenlandse concurrenten”, stelt Ryheul.

Voor wat de handhaving en de inning van de boetes betreft verwijst Peeters naar haar collega-minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA). “De handhaving in het kader van de kilometerheffing en de inning van de boetes zijn een verantwoordelijkheid van de Vlaamse Belastingdienst”, stelt ze. Diependaele verheelt de problemen inzake de inning bij buitenlandse firma’s niet en gaf in een antwoord op een eerdere vraag al toe dat er “nood blijft aan Europese instrumenten om de efficiëntie van grensoverschrijdende invordering te bevorderen”.

Het Vlaams Belang kondigt aan bij minister Diependaele én minister Peeters verder aan te zullen dringen op een effectieve inning van alle - ook aan buitenlandse transportfirma’s - opgelegde boetes. “Een onmiddellijke inning ter plaatse van achterstallige boetes kan baten. Eventueel moet er worden overgegaan tot de inbeslagname van vrachtwagens van bedrijven die boetes onbetaald laten van zodra ze opnieuw gebruik maken van ons wegennet.”