Persberichten
maandag, 02 okt 2023

Dringend eenduidige maatregelen nodig voor betaalbare rusthuisfactuur

Foto: iStock. Dringend eenduidige maatregelen nodig voor betaalbare rusthuisfactuur

De alarmsignalen rond de betaalbaarheid van onze woonzorgcentra blijven nog steeds afgaan. “Na een septemberverklaring waarin de ouderenzorg quasi totaal niet aan bod kwam, liet Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) deze ochtend weten dat ze in onderhandeling is met de sector en de ouderenorganisaties om tot een oplossing te komen”, zegt Vlaams Parlementslid Immanuel De Reuse. “Voor het Vlaams Belang duurt dit allemaal al veel te lang. Eenvoudige, eenduidige en klare maatregelen konden en moesten al lang genomen zijn.”

Veel Vlamingen vragen zich oprecht af of en hoe ze het rusthuis voor hun ouders nog kunnen betalen. De gemiddelde maandfactuur is op een jaar tijd met bijna 200 euro gestegen. “De vraag naar betaalbare rusthuisfacturen is een noodkreet geworden”, aldus De Reuse. “De voorbije jaren heeft het Vlaams Belang in het Vlaams Parlement reeds verschillende malen die noodkreet van onze ouderen laten horen, tevergeefs.”

“Betaalbaarheid komt steeds verder onder druk te staan”

Met de jaarlijkse dubbele indexering van de rusthuisfactuur komt de betaalbaarheid steeds verder onder druk te staan. “En de problematiek is gekend”, gaat De Reuse verder. “Doordat de consumptieprijsindex gebruikt wordt om de factuur te indexeren en de afgevlakte gezondheidsindex om de pensioenen te indexeren groeit de kloof bij elke indexatie.”

“Om de rusthuisfactuur opnieuw betaalbaar te maken, zijn dringend eenduidige maatregelen nodig”, besluit De Reuse. “De premie van het Vlaamse zorgbudget correct indexeren; dezelfde gezondheidsindex als maatstaf gebruiken voor de maximale prijsverhoging; de onderhoudsplicht afschaffen en de maximumfactuur invoeren.”