Nieuws
woensdag, 31 aug 2022

“Dringend krachtdadiger verkeersveiligheidsbeleid nodig”

De laatste vijf jaar is er geen structurele daling meer van het aantal verkeersdoden in dit land. Dat blijkt uit de meest recente Verkeersveiligheidsbarometer van het Vias institute, dat zich daarvoor baseert op basis van cijfers van de Federale Politie. "In de eerste helft van 2022 steeg het aantal doden ter plaatse op onze wegen zelfs met meer dan 40 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar", zegt Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul. Momenteel holt men enkel achter de feiten aan. Het verkeersveiligheidsbeleid moet krachtdadiger.”

Het aantal verkeersdoden in Vlaanderen steeg in de eerste zes maanden van 2022 ten opzichte van dezelfde periode in 2021 van 99 naar 113, het hoogste aantal sinds 2016. Opvallend is dat de stijging in Vlaanderen zich exclusief voordoet in twee provincies. In Oost-Vlaanderen steeg het aantal verkeersdoden van 18 naar 24, in West-Vlaanderen zelfs van 13 naar 31. 12 doden daarvan vielen in ongevallen waarbij een vrachtwagen betrokken was. Ook het aantal letselongevallen is fors gestegen: in Vlaanderen met 21%, van 9.513 naar 11 534. “Vooral de stijging van het aantal letselongevallen met e-steps is opvallend”, merkt Ryheul op. “In Vlaanderen vonden er in de eerste helft van 2022 niet minder dan 388 ongevallen met e-steps plaats, een stijging met 114 procent, in Brussel zelfs 393, een stijging met 212 procent.”

“Waarom moeten er vaak eerst doden vallen voor er maatregelen genomen worden? Er is een krachtdadiger beleid nodig”

“De ellendige traagheid van het verkeersveiligheidsbeleid kost jaarlijks vele doden en gewonden in het verkeer”, aldus Ryheul, die zich in het Vlaams Parlement actief inzet voor een verkeersveiliger Vlaanderen. “En daar zijn tal van voorbeelden van. Het is bijvoorbeeld niet uit te leggen dat bepaalde verkeerspunten die aangeduid werden als verkeersonveilig twintig jaar later nog steeds onaangepakt op de zwarte lijst staan.”

Ryheul verwijst ook naar haar talrijke tussenkomsten over de verkeersveiligheid bij wegenwerken op autostrades. “Het lijkt wel telkens dat er eerst doden moeten vallen vooraleer er accurate maatregelen genomen worden om kop-staartbotsingen te vermijden. Idem voor wat betreft de e-steps: waarom moeten er jaren overheen gaan vooraleer nog maar gedacht wordt aan maatregelen die het gebruik ervan reguleren en verkeersveiliger maken?” “Ik roep de Vlaamse regering dan ook op om werk te maken van een krachtdadiger verkeersveiligheidsbeleid dat het aantal verkeersslachtoffers nu eindelijk snel terugdringt”, besluit Ryheul. “De ministers van Mobiliteit van dit land kondigden samen ambitieus aan dat ze streven naar nul verkeersdoden in 2050. Het mag evenwel niet bij woorden blijven, ouders die hun kinderen dagelijks het verkeer insturen willen nu eindelijk ook daden zien: elke verkeersdode is er één te veel.”