Nieuws
maandag, 31 jul 2023

Drugs gedogen op muziekfestivals is een slecht idee

Foto: iStock. Drugs gedogen op muziekfestivals is een slecht idee

Het Vlaams Belang vindt dat het gezondheidsinstituut Sciensano een verkeerd signaal geeft met haar voorstel om op festivals drugs te testen en terug te geven wanneer deze van voldoende goede kwaliteit zijn. “Drugs, ook wanneer deze zogenaamd goed van kwaliteit zijn, vormen een aanslag op de gezondheid van de gebruikers”, zegt Kamerlid Dominiek Sneppe. “Een gedoogbeleid is een slecht idee. Wij blijven pleiten voor een ontradingscampagne.”

De voorbije elf jaar vonden zes mensen de dood op het grootschalige dance-evenement Tomorrowland. Bij vier bezoekers lag met zekerheid druggebruik aan de oorzaak, en bij twee recente overlijdens ligt dat ook in de lijn van de verwachting, maar moet een autopsie nu duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak. Sciensano stelt vandaag voor om de festivalbezoekers voortaan de kans te geven om hun drugs te laten controleren en om in een praatplatform te voorzien. “Maar op die manier ga je drugs gedogen”, aldus Sneppe, “en dat is nu net wat we niet mogen doen.”

“Bij Volksgezondheid vindt men sigaretten blijkbaar erger dan druggebruik”

“Men gaat wel heel vlot voorbij aan het feit dat druggebruik vandaag nog steeds verboden is in openbare ruimten”, merkt Sneppe op. “En wat ons betreft moet dat zo blijven. Het Vlaams Belang heeft in de commissie Volksgezondheid ook tegen een voorstel voor zogenaamde risicobeperkende gebruiksruimten, wat in dezelfde lijn ligt als wat Sciensano nu voorstelt, gestemd. Terwijl minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) naar een ‘rookvrije generatie’ streeft, stelt een overheidsinstelling als Sciensano, die ressorteert onder de FOD Volksgezondheid, voor om drugs te gedogen. Dat is wel heel contradictorisch, want dan vindt men bij Volksgezondheid een gewone sigaret blijkbaar erger dan druggebruik.”

Het Vlaams Belang is absoluut niet blind voor het leed dat druggebruik ook bij jonge mensen op muziekfestivals veroorzaakt. “Het is vooral belangrijk dat er preventief opgetreden wordt, en dat er dus streng gecontroleerd wordt op drugsbezit en druggebruik”, besluit Sneppe. “Een ontradingscampagne lijkt ons gelijk hoe beter dan een gedoogbeleid.”