Persberichten
donderdag, 15 feb 2018

Dublin-akkoorden voor asielzoekers werken niet: slechts 1 op 5 overdrachten gerealiseerd

Filip Dewinter: asiel- en migratiebeleid moet terug naar de lidstaten

Een van de sokkels van het Europese asielbeleid wordt gevormd door de zogenaamde Dublin-akkoorden. Het komt erop neer dat een EU-land verantwoordelijk is voor de asielzoekers waar die zich het eerst hebben aangemeld. Elk jaar krijgt België dus aanvragen binnen van andere EU-landen om asielzoekers over te nemen die zich eerst in België aangemeld zouden hebben. En andersom dient België verzoeken tot overdracht van asielzoekers bij andere EU-landen in, wanneer wordt vastgesteld dat deze zich eerst in een ander EU-land hebben aangemeld.

Uit het antwoord van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken op een vraag van Filip Dewinter blijkt dat België in 2016 voor 6.483 asielzoekers bij een ander EU-land een vraag indiende tot overname van de betrokkenen. Daarvan werden echter nauwelijks 1.479 overdrachten of 22,8% effectief gerealiseerd. Daarbij vallen er grote verschillen op tussen de landen onderling. Procentueel gezien gebeurden de meeste overnames door Ierland met 75%. De minste overnames bedroegen 0%, te weten door Estland, Griekenland, Cyprus, Slovakije en IJsland. Het gaat hier wel doorgaans om kleine aantallen asielzoekers. De meeste aanvragen gaan naar Duitsland (2.005 aanvragen of 30,9% van het totaal, waarvan 34,6% ingewilligd), Spanje (894 aanvragen of 13,8% van het totaal, waarvan slechts 14,3% ingewilligd), Italië (801 aanvragen of 12,3% van het totaal, waarvan 21,6% ingewilligd) en Frankrijk (691 aanvragen of 10,6% van het totaal, waarvan 26,3% ingewilligd).

Aan de andere kant blijkt ook België geen al te beste leerling te zijn in overnames uit andere EU-landen aangezien het in 2016 uit andere EU-landen 1.479 aanvragen kreeg, maar er slechts 414 honoreerde (16%).

Filip Dewinter: “Ook al is België zelf een slechte leerling in deze zaak, feit is dat wij in 2016 pakweg 2.600 aanvragen kregen waarvoor wij zogezegd verantwoordelijk zouden zijn, terwijl wij daarentegen 6.500 vragen indienden bij andere lidstaten, waar zij verantwoordelijk voor zijn. Als men het saldo maakt van wat er daarvan uiteindelijk binnenkomt en buitengaat, dan blijkt per slot van rekening dat wij in 2016 met 2.900 asielzoekers te veel blijven zitten omdat de Dublin-afspraken niet worden nageleefd. Het mag duidelijk zijn dat de Dublin-akkoorden langs alle kanten rammelen. Wij zijn altijd al erg kritisch geweest voor het EU-asielbeleid omdat het volgens ons aan elk land zélf toekomt te bepalen welk asiel- en immigratiebeleid het moet voeren en de EU zich daar niet mee te moeien heeft. Deze vaststellingen omtrent de Dublin-afspraken doen daar niets aan af. Wel integendeel.”

Opmerking: België vroeg overname van 6.483 asielzoekers; daarvan werden er 1.479 overgenomen, met als saldo 5.064. België moest 2.587 asielzoekers overnemen; daarvan werden er 414 overgenomen, met als saldo 2.173. 5.064 min 2.173 = 2.890 asielzoekers te veel in dit land volgens de Dublin-akkoorden.