Nieuws
vrijdag, 19 jan 2018

Duitse wet verplicht censuur op sociale media

Tom Van Grieken vroeg in het Vlaams Parlement aan minister-president Geert Bourgeois om zijn bezorgdheid te uiten bij de Duitse regering met betrekking tot nieuwe Duitse wetten die censuur op sociale media verplichten.

Er gaat geen dag voorbij of onze politiekcorrecte elite schreeuwt moord en brand over de zogenaamde ‘uitholling van de rechtsstaat' in Polen en Hongarije. Niet dat de democratie in die landen écht wordt bedreigd, maar deze landen hebben rechtse regeringen die een anti-immigratiebeleid voeren en dat kan onze elite niet verkroppen. Wanneer een Europees land écht de democratie aan haar laars lapt – toen Spanje bijvoorbeeld Catalaanse ministers in de cel gooide – dan zwijgt onze elite echter in alle toonaarden.

‘Herinnering aan DDR’

Ook in Duitsland staan de rechtsstaat en de vrije meningsuiting onder de regering Merkel steeds meer onder druk. Vanaf 1 januari 2018 is in Duitsland immers de controversiële ‘Netzwerkdurchsetzungsgezetz’ (kortweg: NetzDG) in werking getreden. Die wet stelt dat grote online netwerken zoals Facebook, Google en Twitter ‘evident strafbare’ inhoud zoals opruiing, belediging of bedreiging binnen 24 uur moeten verwijderen. Als ze dit niet doen riskeren ze boetes die kunnen oplopen tot miljoenen euro’s.

Sinds de nieuwe wet in werking trad werden al tal van berichten van sociale media verwijderd en accounts offline gehaald. Zelfs de fractie- en vicefractievoorzitter van AfD in het Duitse parlement werden al slachtoffer van de censuur.  AfD-fractievoorzitter Beatrix Von Storch sprak over het “einde van de rechtsstaat”. AfD-voorzitter Alexander Gauland had het over “Stasi-methoden die aan de DDR herinneren”. Ook de voorzitter van de Duitse journalistenbond veroordeelde de censuur scherp:  “Een commercieel bedrijf met het hoofdkantoor in Amerika dat beslist hoe ver de vrijheid van pers en meningsuiting hier reikt, dat is een uitverkoop van de grondrechten”.

‘Fake news aanpakken’

In het Vlaams Parlement vroeg Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken deze week aan Vlaams minister-president Geert Bourgeois om tegen deze door de overheid opgelegde censuur te protesteren bij de Duitse regering. Geert Bourgeois zag echter “geen reden om hierover bezorgdheid te uiten bij de Duitse regering”. Volgens Bourgeois is dat “een taak van de Europese Commissie, als die vindt dat de rechtstaat in het gedrang komt, maar niet van een andere lidstaat”. Toch had ook hij bedenkingen bij de Duitse wetgeving: “De vraag is of je internetbedrijven met sancties moet bedreigen als ze niet censureren. Dat leidt tot een veel grotere beperking van de vrije meningsuiting dan we zelf willen.”

Toch blijken er ook in Vlaanderen politici te zijn die dissidente politieke stemmen op sociale media graag het zwijgen op willen leggen. Sabine de Bethune (CD&V) zei in commissie bijvoorbeeld: “We zullen absoluut in de richting moeten gaan van een wetgeving die fake news opspoort en bestraft. We hebben ook een wetgeving nodig om de zogenaamde trollen tegen te gaan.” Ook Rik Daems (Open VLD) problematiseerde de al te grote vrijheid van meningsuiting op sociale media. Hij pleitte voor een debat over de problematiek in het Vlaams Parlement.

Bezorgdheid uiten

Tom Van Grieken repliceerde gevat en haalde enkele voorbeelden aan waarbij het net de klassieke media waren die zich schuldig maakten aan de verspreiding van fake news: “We hebben daar een staaltje van gezien toen de klassieke media beweerden dat het ‘racistische reacties regende’ op de verkiezing van een meisje van Filippijnse komaf tot miss België, terwijl het om nauwelijks een vijftal tweets ging. En ook het in de klassieke media zoveel keer herhaalde verhaal dat de asielzoekers hoogopgeleiden waren, bleek fake news.”

Onze partijvoorzitter besloot het debat: “Als wij hier toelaten, of het nu in Duitsland is of in eigen land, dat Mark Zuckerberg en het personeel van zijn multinational gaan bepalen wat nog wel en wat niet meer gezegd mag worden, dan vind ik dat wij daar in het Vlaams Parlement bezorgd over moeten zijn en die bezorgdheid moeten overbrengen aan om het even welke regering die meewerkt aan dergelijke praktijken of ze zelfs verplicht.”

Lees hier het verslag.