Nieuws
vrijdag, 19 nov 2021

Dziękuję, Polsko! Bedankt, Polen!”

Zoals ondertussen wel bekend, worden Polen en de Baltische staten al geruime tijd geconfronteerd met een nieuwe immigratiecrisis. Om de druk het hoofd te bieden, beslisten Litouwen en Polen om over te gaan tot de bouw van permanente fysieke grensbarrières. Op veel steun van de Europese Commissie moeten ze daarbij echter niet rekenen, want die liet al snel weten dat ze niet van plan was een financiële bijdrage te leveren – ondanks het feit dat daar begin oktober al door twaalf EU-lidstaten werd op aangedrongen. Eén van de lidstaten die deze oproep niet ondertekenden, was – opvallend, maar niet verbazend – België… Zoals gisteren uit het ‘antwoord’ van premier De Croo op een vraag van Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie) bleek, hoeven de landen die momenteel de Europese buitengrens verdedigen alvast niet op de daadwerkelijke steun van België te rekenen.

Het blijft daarenboven niet alleen bij vrijblijvende verklaringen. Op de vraag of de Europese deur moet geopend worden voor degenen die zich in het grensgebied van Wit-Rusland bevinden, heerst de grootste onduidelijkheid over het Belgische standpunt. Nadat staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) zich daar een week geleden al voorstander van verklaarde, deed vicepremier Petra De Sutter (Groen) gelijkaardige uitspraken. Die gaan in ieder geval in tegen wat elders in Europa te horen is. Zo sprak zelfs de socialistische (!) Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas zich tegen een dergelijk voornemen uit en pleitte hij ervoor dat betrokkenen naar hun landen van herkomst zouden gerepatrieerd worden.

De redenen daarvoor liggen voor de hand: wie morgen de deur openzet, beloont niet alleen de cynische politiek van de Wit-Russische dictator Aleksandr Loekasjenko, maar dreigt daarnaast een niet te onderschatten aanzuigeffect te creëren en de problemen alleen maar groter te maken.

“De Belgische asielcentra zitten vol: Polen helpen is dan ook logica zelve”

De vraag is bovendien of de Belgische regering desgevallend een deel van degenen die in de EU worden binnengelaten hier wenst op te vangen. “Dat is niet alleen onwenselijk, maar ook volslagen onverantwoord, alleen al gelet op het feit dat de Belgische asielcentra overvol zitten en er koortsachtig op zoek gegaan wordt naar bijkomende opvangcapaciteit”, aldus Van Langenhove. “Of gaat men de extra asielzoekers misschien opvangen in hotels - iets waarvoor Groen-Kamerlid Eva Platteau eerder deze week reeds pleitte?”

Reden genoeg dus om te weten of de standpunten van Mahdi en De Sutter ook het standpunt van de Belgische regering vertegenwoordigden. Op de duidelijke en herhaalde vraag van Dries Van Langenhove ter zake aan premier De Croo stelde, bleef het antwoord evenwel koppig uit. “Een nietszeggendheid die in dit geval veelzeggend is”, aldus Van Langenhove. “We kunnen dan ook van geluk spreken dat de Europese buitengrens niet bewaakt wordt door België, maar door een land zoals Polen, dat wél duidelijke taal spreekt. Dziękujemy, Polska! Bedankt!”