Nieuws
dinsdag, 19 jul 2022

ECB toont onvermogen om problemen op te lossen

Sinds de invoering van de euro hebben de lidstaten van de Europese Unie geen zeggenschap meer over hun monetaire beleid, dat is in handen gekomen van de Europese Centrale Bank (ECB). “Maar de ECB slaagt er de afgelopen maanden niet in haar taken naar behoren te vervullen”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. “Eén van de voornaamste opdrachten is het zorgen voor prijsstabiliteit, het onder controle houden van de inflatie. En dat lukt al zeker niet.”

In de strijd tegen de inflatie heeft de ECB onlangs beslist om de rente te verhogen. Een renteverhoging zorgt voor een economisch klimaat waarbij het voor bedrijven en huishoudens veel minder interessant wordt om te kopen of te investeren en dat zorgt voor een neerwaartse druk op de prijzen. “Maar het heeft ook een negatieve weerslag op de economische groei”, aldus Van Lommel. “Het te fel afremmen van de economische activiteit kan ertoe leiden dat we in een recessie belanden of in een periode van stagflatie, waarbij de inflatie hoog blijft en de economie stilvalt. Omdat de prijsstijgingen voor energieproducten vooral het gevolg zijn van externe factoren, zou het best kunnen dat de inflatie verder blijft oplopen.”

“De ECB heeft heel wat varkentjes te wassen, maar krijgt er geen enkel proper”

Een ander ongunstig effect is er op de overheidsschuld van de lidstaten. Zij moeten immers meer betalen voor de hernieuwing van hun leningen. “Vooral voor landen met grote tekorten, waaronder ook België, kan dit een probleem worden. In Italië zien we dat nu al”, vervolgt Van Lommel. “Doordat de rentes niet in alle landen aan hetzelfde tempo stijgen en de renteverschillen tussen de eurolanden, de ‘spread’, vergroten, wordt het voor de ECB een pak moeilijker om een beleid voor het gemiddelde van de eurozone uit te werken. Vooralsnog stijgen de rentes in Zuid-Europa sterker en gaat de economie er daar sneller op achteruit. Dit zet de euro zelf onder druk en dus is het risico op een nieuwe eurocrisis niet ver weg. Door de toenemende onzekerheid verliest de euro ook aan waarde ten opzichte van de dollar.”

“Om al deze problemen op te lossen wil de ECB zich nu richten op een magisch ‘nieuw financieel instrument’”, merkt Van Lommel tot slot op. “Dit zou een antwoord moeten bieden voor de oplopende overheidstekorten, de inflatie beteugelen en zowel een recessie als een eurocrisis moeten voorkomen. Wat dit instrument precies zal inhouden, is nog een raadsel. Het zal wellicht bestaan uit een combinatie van maatregelen. Maar het zal eerder een toverspreuk vergen om alle problemen te kunnen lossen.”