Nieuws
woensdag, 08 feb 2023

Ecologisten willen verbod op Aalst carnaval

Kamerlid Simon Moutquin (Ecolo-Groen) wil dat minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) ingrijpt tegen “racistische of antisemitische karikaturen” op Aalst carnaval. Moutquin vindt dat zelfs arrestaties en een eventueel verbod van het carnavalsgebeuren bespreekbaar moet zijn. “Dit is de waanzin voorbij”, reageert Vlaams Parlementslid Filip Brusselmans. “Aalst carnaval is een volksfeest waar de Waalse ecologisten af moeten blijven!”

Het carnavalsfeest in Aalst wordt al langer onder vuur genomen door linkse partijen en figuren die in het woke milieu te situeren zijn. In 2019 werd het zelfs onder druk van de lijst van immaterieel cultureel erfgoed van UNESCO gehaald. De aanleiding daarvan was een praalwagen waarop poppen te zien waren die joden op een karikaturale manier afbeeldden. “Karikaturen zijn de essentie van de praalwagens en verkleedpartijen op Aalst carnaval”, zegt Brusselmans. “Wie daar problemen mee heeft, blijft beter gewoon thuis.”

“Karikaturen zijn de essentie van de praalwagens en verkleedpartijen op Aalst carnaval”

De nieuwe aanval van de ecologisten op het carnavalsfeest verbaast het Vlaams Parlementslid allerminst. “Het lijkt voor sommigen wel dé reden bij uitstek te zijn om aan politiek te doen”, klinkt het. “Het non-stop als buitenstaander klagen over tradities waar je niks van begrepen hebt, is ronduit triest. Maar Mountquin doet er nu nog een schepje bovenop door te pleiten voor autoritaire maatregelen zoals het arresteren van carnavalgangers en zelfs het compleet verbieden van Aalst carnaval.”

Brusselmans zal Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) ondervragen over de kwestie. “Een millimeter toegeven aan het inperken van de vrijheid van meningsuiting op Aalst carnaval is het begin van het eind van het carnavalsfeest”, besluit hij. “De verzuurde woke-critici mogen altijd deelnemen met hun eigen praalwagen, ze hoeven er met hun boodschap zelfs geen karikatuur meer van te maken.”