Persberichten
woensdag, 04 nov 2020

“Economisch wensdenken migratie nogmaals ontkracht”

Vandaag verscheen de lang verwachte studie van de Nationale Bank van België over de economische impact van immigratie in dit land. “Daaruit blijkt, niet bepaald verbazingwekkend, dat vooral de aanhoudende niet-Westerse immigratie de schatkist geld kost”, stelt voorzitter van de Kamerfractie Barbara Pas (Vlaams Belang) vast. Het gaat dan vooral over migratie via gezinshereniging en asiel.”

“Helaas beperkt de Nationale Bank zich tot de periode 2009-2016”, aldus Pas. “De gevolgen van de grote asielinstroom sinds 2015 zijn er dus nauwelijks of niet in verwerkt. Nochtans kan de impact daarvan maar moeilijk onderschat worden”. In Nederland stelde Hans Roodenburg, voormalig onderzoeker bij het Centraal Planbureau, eerder al dat de kostprijs van een doorsnee niet-Westerse immigrant (per saldo 43.000 euro) ook op asielzoekers van toepassing is en – meer zelfs – de rekensom voor deze laatsten eerder nog slechter uitpakt.

Pas (Vlaams Belang): “Massa-immigratie is niet alleen duur voor de schatkist, maar ook ontwrichtend voor de samenleving”

Bij de bewering van de Nationale Bank dat de instroom een positief effect heeft gehad op het BBP, plaatst het Vlaams Belang daarenboven enkele kritische kanttekeningen. “Natuurlijk neemt de economie door immigratie in omvang toe, omdat er meer mensen bijkomen”, voegt ook Kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) eraan toe. “Maar dat betekent geenszins dat ze kostendekkend is of dat het inkomen per hoofd stijgt”.

“Hetzelfde dient gezegd over de bewering dat de immigratie geen schadelijke gevolgen zou gehad hebben op gebied van loon, werkloosheid, netto-inkomen of welvaart”, vervolgt Vermeersch. Massale immigratie heeft immers gevolgen op tal van domeinen, gaande van toenemende druk op de (sociale) woningmarkt over beslag op de open ruime, groeiende wachttijden in de zorg en dalend onderwijsniveau, tot en met escalerende samenlevingsconflicten.

“Het wordt dus hoog tijd om afscheid te nemen van het economische wensdenken en de illusie dat dit land uiteindelijk profiteert van de aanhoudende en massale immigratie”, besluit Pas. Dit in het bijzonder inzake ‘gezinsherenigers’ en asielzoekers.”