Nieuws
zaterdag, 25 dec 2021

“Een hart voor onze mensen”: solidariteitscampagne groot succes

Het Vlaams Belang heeft in december - in aanloop van Kerstmis - een grootschalige liefdadigheidscampagne op poten gezet met als titel: ‘een hart voor onze mensen’. Overal in Vlaanderen werd op markten en pleinen soep verkocht voor het goede doel. De opbrengst - 10.000 euro - gaat integraal naar Huizen van Vlaamse Solidariteit: een vzw die zich inzet voor de Vierde Wereld.  

“Ook bij ons is armoede”, legt gezicht van de campagne senator Guy d’Haeseleer immers uit. “Meer en meer Vlamingen verkeren in armoede, zeker met deze stijgende energieprijzen en alle belastingen die erbij gepaard gaan. Met deze campagne hebben we aandacht geëist voor dit probleem en deden we tegelijk ook onze duit in het zakje van solidariteit.”

In totaal werd er 6.596 euro opgehaald in talloze steden en gemeenten. De nationale partijleiding legde hier uit eigen zak een slordige 3.400 euro bovenop zodat net voor Kerst 10.000 euro werd overhandigd aan Luc Vermeulen, coördinator van Huizen van Vlaamse Solidariteit.

Een hart voor onze mensen: “Tienduizenden mensen ons sociaal verhaal verteld”

“Ik denk dat we best trots kunnen zijn”, zegt D’haeseleer. “We hebben 6.000 euro opgehaald, duizend liter soep verkocht, zeker 20 keer lokale berichtgeving gehaald, 3.000 buttons uitgedeeld en tienduizenden mensen aangesproken en hen ons sociaal verhaal verteld.”

“Want dat sociaal verhaal is ook anno 2021 broodnodig”, besluit D’haeseleer. “In amper een maand tijd steeg in 2021 de jaarfactuur voor gas gemiddeld met 750 euro en die voor elektriciteit met 230 euro. Als je dan weet dat die gehele energiefactuur voor de helft bestaat uit belastingen, accijnzen en BTW-lasten, zie je hoe harteloos onze regering aan de slag gaat. Wij pleiten dus voor een verlaging van de BTW op energie van 21% naar 6%. Want energie is geen luxeproduct en wij hebben een hart voor onze mensen!”