Nieuws
donderdag, 13 jul 2023

Een miljoen asielzoekers in 2022: “Dringend nood aan opvang in eigen regio”

Vorige week publiceerde het Asielagentschap van de Europese Unie (EUAA) haar jaarlijkse asielrapport. Daaruit blijkt dat er in 2022 bijna 1 miljoen asielaanvragen waren in de Europese Unie, een stijging van 53 procent en een record sinds de migratiecrisis in 2016. “Jaar na jaar stijgen de asielaanvragen tot ongeziene hoogtes”, zegt Europees Parlementslid voor Vlaams Belang Tom Vandendriescche. Dit is een nieuwe asielcrisis die erger zal worden dan die in 2015. Asiel wordt misbruikt als economische migratiekanaal. Opvang moet dringend in de eigen regio georganiseerd worden.”

Het jaarlijks rapport van de EUAA verzamelt data van verschillende EU-instanties waaronder Eurostat en krijgt input van de autoriteiten van lidstaten. Daaruit blijkt dat ongeveer 996.000 mensen asiel aanvroegen, bovenop 4 miljoen Oekraïense vluchtelingen die niet via de gebruikelijke asielprocedure moeten verlopen. In totaal ving Europa dus 5 miljoen mensen op in 2022. Dat verbreekt asielrecords uit 2015 (1,4 miljoen) en 2016 (1,3 miljoen). “Wanneer zegt Europa ‘genoeg is genoeg?”, vraagt Vandendriessche zich af. “Lidstaten overschrijden hun maximumcapaciteit, en asielzoekers blijven komen. Het nieuwe EU-migratiepact moet kost wat kost tegengehouden worden, of de situatie wordt nog erger.”

“Het zijn massaal jonge mannen die het asielrecht uithollen en oversteken naar het land van melk en honing”

Het overgrote deel van asielzoekers bleken opnieuw mannen. Maar liefst 71 procent van asielzoekers waren mannen. De meeste kwamen uit Syrië. (138.000), Afghanistan (132.000) en Turkije (58.000). “Het riedeltje dat asielzoekers voornamelijk kwetsbare vrouwen en kinderen zijn, blijkt keer op keer een leugen”, aldus Vandendriessche. “Het zijn massaal jonge mannen die het asielrecht uithollen en oversteken naar het land van melk en honing.”

Het rapport komt er te midden van het debat rond het Nieuwe EU-migratiepact. Dat pact wil lidstaten verplichten migranten op te nemen en zou boetes van 22.000 euro per migrant opleggen. In april verenigde Vlaams Belang zich nog met Europarlementsleden van verschillende conservatieve fracties om dit pact tegen te houden. “De EU zet de sluizen open, en de lidstaten moeten de migratievloed slikken”, besluit Vandendriessche. “We kunnen fysiek geen migranten meer opvangen, maar zullen moeten betalen voor elke migrant die zich hier niet kan vestigen. Dit zelfmoordpact moeten we koste wat kost tegenhouden.”