Nieuws
dinsdag, 08 dec 2020

Effectentaks: Raad van State deelt kritiek Vlaams Belang

De vragen die de Raad van State zich heden stelt over de effectentaks, werden reeds bij de beleidsverklaring opgeworpen door het Vlaams Belang. “We zijn absoluut niet verbaasd”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). “De Raad van State kon enkel besluiten dat het ontwerp van de paars-groene regering duidelijk onvoldoende doordacht en gemotiveerd is.“

De Raad van State, die zich diende te buigen over de effectentaks, laat de regering haar huiswerk dus herdoen. Zowel de verantwoording voor de drempelwaarde van 1 miljoen euro als de antimisbruikbepaling zijn onvoldoende onderbouwd. Deze laatste bepaling wil voorkomen dat eigenaars hun effecten verdelen over verschillende rekeningen of hun aandelen omzetten naar aandelen op naam, om op die manier de taks te ontlopen. “Vooral de snelheid om een extra belasting te kunnen innen was blijkbaar belangrijk”, aldus Vermeersch. “Een ernstige voorbereiding was dit niet.”

“Voor deze effectentaks, deze nieuwe vermogensbelasting is de lijdensweg pas begonnen, na de Raad van State zal het Grondwettelijk Hof volgen”

De Vivaldi-ploeg kwam inderdaad heel snel tot een akkoord over de effectentaks. Op alle effectenrekeningen met een gemiddelde waarde van meer dan 1 miljoen euro wil de paars-groene regering een solidariteitsbijdrage van 0,15 procent per jaar innen. Dat zou ongeveer 400 miljoen euro moeten opbrengen. “België behoort vandaag al tot de landen met de hoogste ontvangsten uit vermogen in Europa”, vervolgt Vermeersch. “En dat wil deze regering, de liberalen op kop, nog eens verhogen. Dezelfde liberalen die al twee decennia aan de macht zijn en die steeds uitbazuinen tegen nieuwe belastingen te zijn.”

“Die 400 miljoen heeft men echter nog lang niet in handen”, blikt Vermeersch vooruit. “Iedere expert voelt aan dat deze effectentaks opnieuw aanleiding zal geven tot juridische betwistingen voor het Grondwettelijk Hof”. Een eerdere effectentaks van de regering Michel sneuvelde nog in dit Hof. “De inning is dus hoogst onzeker, maar toch nam minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) met veel vlijt deze taks op in de begroting. Het was niets anders dan een opsmukoperatie.”