Nieuws
maandag, 23 nov 2020

“Eigen Vlaamse kerncentrales is wat Vlaanderen nodig heeft!”

Vlaams Parlementslid Sam Van Rooy (Vlaams Belang) kantte zich in de begrotingscommissie over Energie en Klimaat tegen het huidige ‘klimaatbeleid’ en de internationale klimaatfinanciering. “De Vlaming zal nog meer slachtoffer worden van deze ‘oneerlijke, onrealistische en onbetaalbare’ klimaatdoelstellingen inzake CO2-uitstootreductie en hernieuwbare energie, evenals van de geldtransfers naar het buitenland in het kader van het klimaatbeleid”.

Vlaanderen betaalde van 2015 tot 2020 in totaal 72,5 miljoen euro aan internationale klimaatfinanciering. De Vivaldi-regering wil die internationale klimaatfinanciering nu zelfs nog aanzienlijk optrekken, een verkapte vorm van geldtransfers naar het buitenland en ontwikkelingssamenwerking. De EU gaat bovendien steeds verder wat betreft de CO2-uitstootreductie: eerst was het -40% CO2 in 2030, nu al -55% en tegen 2050 moet Europa zogenaamd ‘klimaatneutraal’ zijn.

“Het enige ‘klimaatbeleid’ dat moet worden gevoerd, is een klimaatadaptatiebeleid. We kunnen ons perfect aanpassen aan veranderende klimatologische contexten. Zo moeten we dijken bouwen wanneer de zeespiegel stijgt, zoals de Nederlanders dit al zolang met succes doen. Het CO2-fanatisme is waanzin, maar met ontharding, groene daken, meer bomen en afvalrecyclage is op zich uiteraard niets mis, stelt van Rooy, “zolang dat niet ontaardt in verplichtingen en regelneverij”.

De Green Deal van de EU zal duizenden miljarden euro’s gaan kosten en is in feite een groene staatsgreep op onze samenleving, klinkt het verder. Het is de zoveelste financiële eurotransfer van West- naar Oost-Europa. Tegelijkertijd zullen we door het sluiten van al onze kerncentrales de komende 25 jaar vier keer de jaarlijkse CO2-uitstoot van Luxemburg extra uitstoten, ofwel 45 megaton, het equivalent van een half miljoen benzinewagens. Begrijpe wie begrijpen kan!

Sam van Rooy: “Wie de CO2-uitstoot wil terugdringen en betrouwbare en betaalbare elektriciteit wil, moet juist inzetten op kernenergie”

Kerncentrales zijn prima wat CO2-uitstoot betreft en milieuvriendelijker dan ‘groene’ energie zoals windmolens en zonnepanelen. Voor dezelfde hoeveelheid energie vergen deze immers véél meer grondstoffen en véél meer ruimte dan kerncentrales, die naast veiliger en schoner ook steeds compacter kunnen worden gebouwd.

Door de verwachte enorme toename in elektriciteitsverbruik, is het “utopische waanzin om te geloven dat al deze elektriciteit kan worden opgewekt door ‘hernieuwbare’ energiebronnen, aldus Van Rooy, en bovendien willen Vlamingen geen windmolens in hun buurt”. Het Vlaams Belang zal dan ook nooit aanvaarden dat klimaatdoelstellingen en -wetten door regelneverij onze manier van leven, wonen en werken en onze vrijheid aantasten. Onder geen enkel beding mag de energiefactuur van de Vlamingen duurder worden, al zeker niet door het geplande zogenaamde capaciteitstarief waarmee de overheid het gedrag van de Vlaamse elektriciteitsverbruikers wil gaan sturen”. Als enige partij pleit het Vlaams Belang voor meer nucleair onderzoek en investeringen in kernenergie.