Persberichten
woensdag, 18 jan 2023

“Eindbalans asielcijfers 2022 ronduit desastreus”

Vandaag werden de officiële asielstatistieken voor 2022 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat het aantal asielaanvragen vorig jaar met niet minder dan 42 procent gestegen is tegenover 2021. Concreet gaat het om 36.871 personen die een asielaanvraag indienden en dat is meteen het hoogste cijfer sinds de historische dijkbreuk van 2015. Zoals door het Vlaams Belang voorspeld, ging het aantal asielzoekers vorig jaar compleet door het dak”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang Kamerfractie). Een verderzetting van het rampzalige Belgische beleid is tot mislukken gedoemd.

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) publiceert jaarlijks cijfers over het aantal asielaanvragen in België. Daaruit blijkt dat het aantal asielaanvragen vorig jaar sterk gestegen is. “Net zoals vorig jaar volgde in slechts 43 procent van de asielaanvragen een positieve beslissing”, zegt Dries Van Langenhove. “Dit toont andermaal zonneklaar aan dat het asielbedrog welig tiert en onze opvangcentra in grote mate bevolkt worden door mensen die hier niets te zoeken hebben.”

Een andere vaststelling is dat België zijn positie in het Europese koppeloton van favoriete bestemmingslanden overtuigend handhaaft. “In dat verband dient opgemerkt dat het onderscheid met de eertijds populaire Scandinavische landen niet groter kan zijn”, zegt Van Langenhove. “Dat is ondertussen ook het CGVS opgevallen.” Terwijl het afgelopen jaar in België maandelijks gemiddeld 3.073 asielzoekers werden geregistreerd, lag dat aantal in een land zoals Denemarken op amper 416.

“Asielbedrog tiert welig: net zoals vorig jaar volgde in slechts 43 procent van de asielaanvragen een positieve beslissing”

“Naar een verklaring voor dit onderscheid hoeft niet lang gezocht te worden”, zegt Van Langenhove. “De Scandinavische landen deden de afgelopen jaren immers datgene wat de Belgische regering manifest weigert te doen: effectieve en efficiënte maatregelen nemen om de instroom in te dammen. Die lijken ook nu, na het bekendmaken van de desastreuze eindbalans van 2022, niet bepaald in zicht.” Zolang dergelijke maatregelen uitblijven, zullen de jaarcijfers voor 2023 er niet veel beter uitzien. Afgaande op het feit dat het budget voor de asielopvang voor dit jaar werd opgetrokken tot de historische hoogte van meer dan 703 miljoen euro, lijkt ook de federale regering niet te verwachten dat de massale instroom van het afgelopen jaar substantieel zal afnemen.

“Hoe men het ook draait of keert: zowat alle indicatoren – en niet in het minst de nieuwste jaarcijfers van het CGVS – tonen aan dat er nood is aan een dringende en dwingende trendbreuk in het Belgische asiel- en immigratiebeleid”, besluit Van Langenhove. “Zoals andere landen bewezen, is een daadwerkelijke verstrakking van dat beleid wel degelijk mogelijk én levert het resultaten op. Een verderzetting van het rampzalige Belgische beleid daarentegen is tot mislukken gedoemd.”