Persberichten
woensdag, 20 okt 2021

“Eindelijk oplossing voor eigenaars van scheurende woningen”

Tal van burgers hebben te kampen met woningen in Vlaanderen die barstten, omdat ze op kleigrond zijn gebouwd en steeds langere periodes van droogte moesten ondergaan. Verzekeringsmaatschappijen weigeren echter vaak om de schade te dekken waardoor de betrokken eigenaars met een gepeperde factuur achterblijven. Dit omdat verzekeraars zich verschuilen achter onduidelijkheden in de huidige wet. Maar door toedoen van het Vlaams Belang lijkt daar nu eindelijk verandering in te komen”, reageert federaal parlementslid Reccino Van Lommel (Vlaams Belang). Eerder werd immers in de Commissie Economie, unaniem en met gunstig advies van de Raad van State, een voorstel van interpretatieve wet goedgekeurd waardoor het omslachtige gedeelte uit de huidige wet wordt gehaald. Aanstaande donderdag wordt deze wet in de plenaire vergadering bekrachtigd.

Gebieden in West- en Oost-Vlaanderen, net als in delen van Vlaams-Brabant met kleigrond zijn erg gevoelig voor lange droogteperiodes. De klei zwelt immers op als het nat is en krimpt wanneer het droog is. Hierdoor kan de grond verzakken wat dan schade kan opleveren aan de huizen die erop gebouwd zijn. In principe moeten verzekeraars op basis van het huidige wetsvoorstel van 4 april 2014 aan de woningeigenaars die een brandverzekeringspolis afsloten, steeds integraal dekking verlenen en dergelijke schade vergoeden.

“Maar een aantal verzekeraars verschuilen zich al jarenlang achter het wetsartikel waarin staat dat ze zelf mogen oordelen of een grondverzakking te wijten is aan een natuurlijk fenomeen, licht Reccino Van Lommel toe. Ze beweerden dan onterecht dat de wet enkel van toepassing was op woningschade die veroorzaakt werd door aardbevingen of aardverschuivingen. Hierdoor konden ze aan hun verplichtingen ontsnappen.

Lange tijd hebben de ministers van verschillende niveaus de hete aardappel naar elkaar doorgeschoven waardoor Vlaams Belang-parlementsleden Carmen Ryheul, Kurt Ravyts en Reccino Van Lommel zowel in het Vlaamse Parlement als de Kamer de bevoegde ministers meermaals gevraagd hebben om verantwoordelijkheid te nemen. Het Vlaams Belang is dan ook tevreden met het positieve advies over het wetsartikel van 2014 betreffende de verzekeringen voor woningschade veroorzaakt door een inklinken van de bodem door droogte. “Dit komt niks te vroeg!”, besluit Van Lommel. “Dit voorstel van interpretatieve wet behoeft nu enkel nog goedkeuring in de plenaire. Wij rekenen dan ook op de collegiale medewerking van de andere partijen komende donderdag zodat de talrijke getroffenen niet langer in de kou moeten blijven staan.”