Nieuws
dinsdag, 07 nov 2023

Eindrapport begroting Vlaamse regering na 5 jaar negatief

Vandaag vangt in de Vlaamse commissie Begroting en Financiën de laatste begrotingsbespreking aan van deze legislatuur. Onder Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en zijn minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) is de begroting in ijltempo in het rood gegaan. “Deze laatste Vlaamse begroting is even guur als het huidige herfstweer”, zegt Vlaams Parlementslid Anke Van dermeersch. “Het eindrapport na 5 jaar Vlaamse financiën geleid door N-VA vertoont dramatisch negatieve cijfers die ons in de toekomst parten zullen blijven spelen.” 

Het begon nochtans goed. De eerste begroting die door deze Vlaamse regering werd ingediend, namelijk de aangepaste begroting 2019 had een klein overschot: 81 miljoen.Prima. De begroting die volgde voor 2020 werd helaas ingediend met een tekort van 623 miljoen euro. Dat was al wat minder, maar dan kwam de Corona epidemie en ging het tekort al snel naar 4,1 miljard euro.  

“Het is de taak van de oppositie om oppositie te voeren, maar in de praktijk is het genuanceerder, zeker wanneer we getroffen worden door een epidemie van die omvang”, zegt Van dermeersch. “Het Vlaams Belang heeft de coronamaatregelen dan ook altijd voluit gesteund en ook aanvaard dat hiervoor schulden gemaakt werden. We hebben echter altijd duidelijk gesteld dat het nieuw beleid even ‘on hold’ gezet diende te worden om de epidemie volop het hoofd te bieden. Enkel zo kon het tekort beperkt worden.”

De coronapandemie werd helaas door de regering Jambon gebruikt om de uitgavendeur wagenwijd open te zetten. Ook na Corona werden de tekorten verder opgestapeld. “Het tekort voor 2021 bedroeg 3,6 miljard euro, voor 2022 2,6 miljard euro, voor 2023 terug 3 miljard euro en tot slot het tekort voor 2024 3,7 miljard euro”, somt Van dermeersch op. “Zowel het Rekenhof als de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen hebben in hun rapporten, net zoals het Vlaams Belang, gesteld dat deze Vlaamse regering een structureel tekort kent van 2,5 miljard. Het is intussen al meer.”

“De eindbalans van vijf jaar Jambon is 47,8 miljard euro schuld”

Voor 2024 stijgt het tekort met 21 procent tegenover 2023. Het tekort bedraagt nu 6,3 procent van de middelen van 2024. Het Vlaams Belang waarschuwde al herhaaldelijk voor de zogenaamde uitgavendrift van de Vlaamse regering. “Vertrok de Vlaamse regering Jambon in 2019 met een totale schuld van 24,1 miljard euro, dan zal dat oplopen tot 47,8 miljard euro in 2024”, aldus Van dermeersch. “Plus 23,6 miljard euro dus of plus 97,6 procent. Dat is bijna een verdubbeling op 5 jaar.”

Ter vergelijking: onder de Vlaamse regering Bourgeois steeg de schuld met 500 miljoen op 5 jaar. Het gevolg van de stijgende schuld is een stijgende rente. “Voor 2024 loopt die op tot 963,8 miljoen euro of bijna 1 miljard weggesmeten belastinggeld”, besluit Van dermeersch. “Dat zijn de eindcijfers na 5 jaar Jambon – Diependaele: 47,8 miljard euro schuld en een tekort voor 2024 van 3,7 miljard euro. In een schoolrapport is dat een dikke buis.”