Persberichten
woensdag, 14 dec 2022

Vlaams Belang klaagt oplopende Vlaamse schuldenberg aan: “Regering, breng uitgavendrift onder controle!” 

Foto: Vlaams Belang. Vlaams Belang klaagt oplopende Vlaamse schuldenberg aan: “Regering, breng uitgavendrift onder controle!”

Ter gelegenheid van het plenaire begrotingsdebat vandaag in het Vlaams Parlement waarschuwde Vlaams Belang-begrotingsspecialiste Anke Van dermeersch dat de Vlaamse schuldenberg aan een voor Vlaanderen nooit gezien tempo blijft oplopen door opeenvolgende begrotingstekorten. “De Vlaamse regering dreigt deze legislatuur af te sluiten met een geconsolideerde schuld van meer dan 50 miljard”, waarschuwt Van dermeersch, “De Vlaamse Regering moet dringend haar eigen uitgavendrift onder controle krijgen, want de rentelasten wegen steeds zwaarder op de Vlaamse financiën.”

De huidige Vlaamse regering trad eind 2019 aan met een schuld van 24 miljard euro. De Vlaamse regering Jambon zal tegen eind 2023 al een bijkomende schuld opgebouwd hebben van maar liefst 21 miljard. Ook de begroting voor 2023 vertoont opnieuw een begrotingstekort van 2,9 miljard euro. Aan dit tempo zou deze Vlaamse regering in 2024 allicht eindigen met een geconsolideerde schuld van iets meer dan 50 miljard euro.

De oplopende schulden hebben onder meer als gevolg dat de rentekosten, die voor 2023 al 394 miljoen euro bedragen de volgende jaren fors gaan oplopen. “Ook het Rekenhof maakt zich hierover zorgen”, aldus Van dermeersch. “Het Hof wijst erop dat de rentekosten in 2023 verdubbelen ten opzichte van de begroting 2022 en dat we in 2027 zelfs al 1,2 miljard euro rente op de schuld zullen moeten betalen, drie keer zoveel als vandaag dus.”

Volgens het parlementslid kan de oplopende schuld “allerminst toegeschreven worden aan de coronacrisis of de huidige energiecrisis. Zelfs zonder de door het Rekenhof becijferde kost van de coronacrisis ten bedrage van 5 miljard is er een aangroei van 16 miljard”, aldus het Vandermeersch. “Ook nu in deze energiecrisis is er amper 812 miljoen échte crisissteun voor gezinnen, bedrijven of gesubsidieerde entiteiten.”

“De Vlaamse regering moet het structurele tekort dringend onder controle krijgen om komende begrotingen niet te bezwaren met rentelasten”

Zowel het Rekenhof als de SERV wezen er al op dat de Vlaamse begroting een structureel tekort heeft van 2 tot 2,5 miljard per jaar. “Het is de uitgavendrift van deze Vlaamse regering die de belangrijkste oorzaak is van de schuldopbouw. Van de door minister Diependaele zo luid aangekondigde Vlaamse Brede Overweging hebben we nog maar weinig gezien”, stelt Van dermeersch. “Ik mag hopen dat de Vlaamse regering de doctrine van de socialist Guy Mathot niet huldigt die stelde dat een staatsschuld die vanzelf ontstond ook vanzelf weer verdwijnt.”

“Ik pleit er dan ook voor dat de Vlaamse regering het komende politieke jaar eindelijk wél orde op zaken én prioriteiten stelt en daarbij vertrekt van een ‘zero based budgetting’ waarbij elke uitgave wordt heroverwogen”, besluit het parlementslid. “Want anders dreigt Vlaanderen net als de federale regering en de andere deelstaten toekomstige begrotingen fors te bezwaren met rentelasten en de factuur van het onverantwoorde beleid door te schuiven naar onze kinderen en kleinkinderen.”