Nieuws
woensdag, 03 feb 2021

Elektriciteitsfactuur: “De beloofde daling is een stijging”

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) en de regering De Croo beloofden in hun regeerakkoord een daling van het federale aandeel op de elektriciteitsfactuur. “Door de duurdere heffing om de offshore certificaten te betalen gebeurt echter net het omgekeerde”, reageert Kamerlid Kurt Ravyts (Vlaams Belang). “We vragen al jarenlang om de elektriciteitsfactuur, die een verkapte belastingsbrief is, eindelijk te saneren.”

De “goed nieuws”-show van Van der Straeten over een mogelijk lagere jaarlijkse kost voor het nieuwe subsidiemechanisme (CRM-veiling) voor bijkomende capaciteit is dus al doorprikt. Vandaag raakte immers bekend dat de heffing voor de certificaten van de offshore windmolenparken duurder wordt, goed voor zowat 130 miljoen euro. De kosten voor de offshore certificaten worden door de hoogspanningsnetbeheerder Elia gerecupereerd via een toeslag op de transmissienettarieven vervat in de elektriciteitsfactuur. “Vlaams Minister voor Energie Zuhal Demir klaagt dit aan”, aldus Ravyts. “Maar ze vergeet er bij te zeggen dat dit wel degelijk een erfenis betreft van de vorige federale coalitie …. met N-VA in de cockpit.”

“Het Vlaams Belang hekelt al lang te veel te gul toegekende subsidies voor de offshore”

In oktober 2017 pakten de toenmalige staatssecretaris van de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) en minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) uit met een nieuw toekenningsmechanisme van certificaten voor de meest recente en inmiddels operationeel zijnde drie windmolenparken die aan een lagere prijs zouden worden gebouwd dan hun voorgangers. De ondersteuningsperiode werd vastgelegd op 16 jaar. Marghem en De Backer realiseerden met deze “goedkopere” parken op lange termijn naar eigen zeggen een besparing van maar liefst 3,9 miljard euro.

“Volgens De Backer zou er een besparing van 11 euro per jaar op de elektriciteitsfactuur van de consument worden gerealiseerd”, vervolgt Ravyts. “Vandaag weten we beter. Volgens experten is de prijsstijging dit jaar goed voor een kleine 130 miljoen euro, ofte 1,3 miljard euro tot 2030. Per megawattuur (MWh) gaat de heffing van 9 naar 11,6 euro, exclusief BTW, een stijging van 30 procent wat de factuur voor een gezin met gemiddeld verbruik 11 euro duurder maakt en voor een modale KMO zo’n 140 euro.”

"Niet energiekosten zelf maar nettarieven en toeslagen zorgen voor grote elektriciteitsfactuur"

Het zijn niet de energiekosten zelf die de hoge prijzen veroorzaken, wel de nettarieven enerzijds en de toeslagen en heffingen anderzijds. Het Vlaams Belang eist dan ook dat de geplande offshore windmolenparken voor onze westkust er niet alleen komen via een systeem van concurrerende inschrijvingsprocedures (tenders) maar dat de federale overheid er vooral voor zorgt dat de subsidies nagenoeg tot nul worden herleid.

“De overheid steunt nu al genoeg via de regie van de talloze voorstudies”, besluit Ravyts. “Elia (en dus ook de consumenten en bedrijven via de nettarieven) staat dan weer in voor de transformatiestations en kabels tot aan de parken, zodat de exploitanten zich enkel nog moeten concentreren op hun kerntaak, de bouw en exploitatie van de windmolenparken. Vandaag moet dit – dankzij het veel goedkoper geworden productieproces - kunnen zonder extra overheidssteun die door de consument wordt opgehoest.”