Nieuws
woensdag, 22 feb 2023

Elektriciteitsnet hangt aan een zijden draadje

Volgens een recent onderzoek van de Vlaamse energieregulator VREG is het huidige elektriciteitsdistributienet ontoereikend om de geplande energietransitie op te vangen. “We moeten de problemen die eraan komen vermijden door het beleid nu aan te passen” zegt Vlaams Parlementslid Bart Claes. “Het Vlaams Belang is van oordeel dat er al veel langer geïnvesteerd moest worden in het elektriciteitsnet en pleit voor een stapsgewijze energietransitie om de ergste problemen het hoofd te bieden.”

Als er niet dringend miljarden worden geïnvesteerd in het distributienet, dreigt een overbelasting op 20 tot 48 procent van de elektriciteitskabels in Vlaanderen. Tegen 2050 wordt dat 57 tot 81 procent. En daarnaast dreigt ook overbelasting op 14 tot 54 procent van de transformatoren tegen 2030. Tegen 2050 zal die zelfs toenemen tot 64 tot 85 procent. Dat blijkt uit een studie van de VREG “Vandaag zorgen zonnepanelen voor de grootste problemen, omwille van de onvoorspelbare injectiepatronen”, aldus Claes. “Maar in de toekomst zullen vooral de hoge afnamepieken tot problemen leiden, zoals bij het tegelijkertijd opladen van honderdduizenden auto’s. Ook warmtepompen zullen ertoe leiden dat de elektriciteitsvraag meer zal pieken”

“De burger moet betalen voor het jarenlange gebrek aan structureel beleid”

“Elektrische wagens kunnen met het net van vandaag niet allemaal tegelijk opgeladen worden, en dus stelt de VREG voor ze ‘wat trager’ op te laden”, vervolgt Claes. “Hiermee wil de regulator natuurlijk het zogenaamde belang van het capaciteitstarief in de kijker zetten. Maar het zijn net de jarenlange verwaarlozing en het gebrek aan structureel beleid die er nu voor zorgen dat de burger met extra kosten wordt opgezadeld.”

“In plaats van de energietransitie te spreiden in de tijd, zoals de meeste grote economieën in de wereld doen, wil de Vlaamse regering vandaag haantje de voorste spelen”, aldus nog Claes. “Zo wil Vlaanderen in 2029 enkel nog de verkoop van elektrische wagens toestaan. Dat is waanzinnig. En dat terwijl er de afgelopen jaren veel te weinig werd geïnvesteerd in het distributienet. De plotse verzwaring van het net zal de belastingbetaler op die manier nieuwe miljardenfacturen bezorgen.” 

Het Vlaams Belang beoogt een structurele aanpak van de energietransitie. “De overgang dient veel minder abrupt, veel gecoördineerder en bijgevolg veel minder kostelijk te verlopen”, besluit het Vlaams Parlementslid.