Nieuws
zondag, 22 mei 2022

Elektrificatie wagenpark problematisch voor bedrijven

In het Vlaams Parlement confronteerde Vlaams Parlementslid Wim Verheyden (Vlaams Belang) minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) en de andere partijen met de problemen van veel bedrijven wat betreft de elektrificatie van hun wagenpark. Uit een enquête blijkt immers dat ruim één op drie bedrijven zijn wagenpark tegen 2026 niet elektrisch krijgt. Onder meer laadinfrastructuur, actieradius, levertermijnen, kostprijs en veiligheid blijken hinderpalen. “In plaats van een goednieuwsshow rond te bazuinen, zou u beter de bezorgdheden van deze bedrijven ernstig nemen”, zei Verheyden.
 
De Vlaamse regering lanceerde eind vorig jaar de ambitie om in 2029 naar “een volledige zero-emissiemarkt te gaan voor nieuw ingeschreven voertuigen”. Over zeven jaar zouden alle nieuwe wagens dus elektrisch moeten zijn.  De federale regering van haar kant besliste dat vanaf 2026 enkel nog volledig elektrische bedrijfswagens van een fiscale vrijstelling kunnen genieten.
 
Ondertussen blijkt het met de elektrificatie niet al te goed te vlotten. Voor de meeste particulieren zijn elektrische wagens immers nog steeds onbetaalbaar. Maar ook een op de drie bedrijven geeft aan dat ze hun wagenpark tegen 2026 niet geëlektrificeerd krijgen. Liefst 70 procent heeft problemen met de parkeerinfrastructuur en de risico's rond brandveiligheid. Terecht stellen bedrijven dat het niet volstaat om de werknemers zomaar een elektrische wagen te bezorgen. Ook de laadinfrastructuur, de mogelijkheid voor werknemers om thuis hun auto kunnen opladen en de verzekering zijn immers zaken die in orde moeten worden gebracht. 

“Een algehele elektrificatie op zo’n korte termijn is niet haalbaar, de Vlaamse regering zou dat beter eens gaan beseffen”

“Maar daar stoppen de problemen niet bij”, zei Verheyden, “Bedrijven maken zich ook zorgen over de lange levertermijnen van elektrische voertuigen en de vrees bij hun werknemers voor een te kleine actieradius. Ook de kosten zijn een bezorgdheid van de bedrijven. Wie enkel snellaadt met zijn elektrische wagen, is vaak duurder af dan wie benzine of diesel tankt.”
 
Minister Peeters argumenteerde dat de overheid wel degelijk grote inspanningen doet: er wordt een website met informatie ter beschikking gesteld en er wordt geïnvesteerd in publieke laadinfrastructuur.  Recent werd er ook een transitiemanager aangesteld die de elektrificatie in goede banen zou moeten leiden. Wim Verheyden betreurde dat de minister de elektrificatie opnieuw voorstelde als enkel maar een ‘goednieuwsshow’. “De resultaten van de enquête liegen er niet om”, antwoordde hij, “Op de bezorgdheden van de bedrijven geeft u geen antwoord.”  
 
Het Vlaams Belang is zeker geen tegenstander van elektrische wagens, maar staat wel sceptisch tegenover onrealistische ambities. Voor het Vlaams Belang is een algehele elektrificatie van het wagenpark op korte termijn om tal van redenen niet haalbaar. Het is dus niet wenselijk dat de regering wagens op verbrandingsmotoren volledig afschrijft”, besluit Verheyden. “We zijn voorstander van een realistisch beleid waarbij naast elektrische wagens ook milieuvriendelijke wagens met verbrandingsmotoren hun plaats nog hebben.”