Persberichten
vrijdag, 20 mrt 2020

Elke 3 dagen fysiek geweld tegen personeel ziekenhuizen

Vlaams Belang vraagt meer respect voor onze zorgverstrekkers

De jongste dagen en weken is, naar aanleiding van de coronacrisis, de grote waardering voor onze zorgverstrekkers terecht door velen onder de aandacht gebracht. Dat doet ons echter vergeten dat het verplegend personeel niet altijd de dank en het respect krijgen die ze verdienen en in sommige gevallen zelfs met fysieke agressie te maken krijgt. Dit laatste zit de jongste jaren overigens flink in de lift, zo blijkt uit een antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) aan senator Yves Buysse (Vlaams Belang).

Daar waar in 2015 in heel België 61 gevallen van opzettelijke slagen aan medisch personeel in en rond ziekenhuizen werden geregistreerd, steeg dit in 2018 tot 80 gevallen (+33%). Bovendien werden in het eerste semester van 2019 niet minder dan 54 van dergelijke agressiegevallen door de politiediensten geregistreerd. Als deze trend zich in het tweede semester heeft doorgezet (concrete cijfers zijn ter zake nog niet beschikbaar), dan zouden we op 108 gevallen uitkomen voor heel 2019. Dat zou neerkomen op een toename met 77% op vier jaar tijd.

Opvallend is ook dat de stijging zich vooral in Brussel en Vlaanderen voordoet. In Brussel spreken we over een evolutie van 6 gevallen in 2015 naar (bij extrapolatie over het hele jaar) 22 gevallen in 2019, een toename met 267%. In Vlaanderen evolueerde dit in dezelfde periode (en bij extrapolatie voor heel 2019) van 32 naar 60 gevallen, een toename van 87% op vier jaar tijd.

Kordate aanpak van geweldenaars jegens personeel ziekenhuizen, zegt Vlaams Belang

In deze gevallen van agressie kunnen de meeste geweldplegers wel degelijk worden geïdentificeerd, zo blijkt uit de cijfers van de minister van Binnenlandse Zaken. Volgens Vlaams Belang-senator Yves Buysse is een harde aanpak van deze geweldenaars meer dan aangewezen.

Onze zorgverstrekkers hebben de jongste dagen heel wat lof gekregen vanuit diverse hoeken – en dat maar terecht ook, want zij staan dag en nacht voor ons allen vooraan in de frontlinie", aldus Buysse. "Agressie tegen mensen die ten dienste staan van de gemeenschap kan dan ook in geen geval door de beugel en moet met een beleid van nultolerantie kordaat een halt worden toegeroepen. De boodschap moet duidelijk zijn: wie geweld pleegt tegen onze zorgverstrekkers, pleegt geweld tegen de samenleving en moet rekenen op zware straffen!”