Nieuws
woensdag, 12 okt 2022

Energiekosten van industrie en KMO’s moeten omlaag

Het Vlaams Belang stelt vast dat er voorlopig geen enkele federale maatregel wordt genomen voor het inperken van de energiekosten van Industrie en KMO’s. “Een regelrechte schande”, oordeelt Kamerlid Reccino Van Lommel. “Zomaar eventjes 27 procent van de Belgische bedrijven heeft dringend nood aan extra kapitaal, en dat ligt vooral aan de stijgende energie- en loonkosten.”

De horecasector heeft het het zwaarst te verduren, met 45 procent van de ondernemingen die snakken naar vers geld. “Volgens Horeca Vlaanderen zijn de aangekondigde steunmaatregelen voor maar liefst 96 procent van de horecaondernemers onvoldoende om de financiële problemen op te vangen. Ook sectorfederatie Agoria trok vandaag aan de alarmbel omdat de groei in de technologische sector in 2023 volledig dreigt stil te vallen door stijgende energie- en loonkosten, wat op zich al 2000 jobs zou doen verdwijnen”, vervolgt Van Lommel. “Voor paars-groen is die 96 procent blijkbaar nog een te laag percentage. Het federale beleid van 2023 en 2024 voorziet geen structurele hervormingen om dit op te lossen naar de toekomst toe.”

Regering laat industrie, KMO's en werknemers in de steek

In normale tijden is zo’n 90 procent van de bedrijven gezond. “Maar vandaag is zo’n 18 miljard euro nodig om het structurele tekort op te vangen van ongeveer 130.000 bedrijven”, vervolgt Van Lommel. “Tevens zien bedrijven werknemers in financiële problemen komen. Door de hoge energieprijzen duurt de maand vaak te lang voor hen. Ook hier zijn er helaas geen structurele hervormingen vanwege de federale regering.”

In bepaalde sectoren beschikken veel bedrijven nog steeds over grote eigen reserves. “Deze zouden bijvoorbeeld met de juiste fiscale stimuli kunnen geïnvesteerd worden in groot- en kleinschalige energieprojecten. Op die manier kan men een hefboomeffect creëren naar enerzijds het verlagen van de energiekost en anderzijds het in de hand werken van de energietransitie”, merkt Van Lommel tot slot op. “Er moet worden geïnvesteerd in nucleaire SMR’s en windturbines, wat niet enkel zal zorgen voor een lucratieve aanwending van die reserves, maar tevens voor werkgelegenheid en voor goedkopere en duurzame energie voor onze kinderen.”