Nieuws
vrijdag, 23 sep 2022

“Energiekosten ziekenhuizen niet voor patiënten”

Het Vlaams Belang wil ten alle prijzen vermijden dat ziekenhuizen hun torenhoge energiekosten op de ene of andere wijze doorrekenen aan de patiënten. “De toegekende middelen moeten voldoende zijn om te voorkomen dat de kwalitatieve zorg die aan de patiënten geboden wordt, vermindert, omdat bijvoorbeeld bespaard wordt op personeel of dat noodzakelijke investeringen in apparatuur worden uitgesteld”, zegt Kamerlid Steven Creyelman.

“Niemand ontsnapt aan de exploderende energieprijzen, ook de ziekenhuizen en andere zorginstanties niet”, aldus Creyelman. “De energierekeningen schieten ook hier fors de hoogte in en worden onhoudbaar.” Zorgnet-Icuro berekende recent dat de Vlaamse ziekenhuizen een half miljard euro extra energiekosten noteren in vergelijking met 2019. Naast een stijgende energiefactuur stijgen ook de facturen van andere diensten en leveranciers met 10 tot 15%, en ook de lonen van het personeel stegen het afgelopen jaar met 10.4%. De zorgsector vraagt onmiddellijke hulp van de overheid.

“De gewone mensen en zeker de zwaksten in onze samenleving mogen niet twee keer worden getroffen wanneer zij in ziekenhuizen belanden”

“Momenteel is die hulp er niet”, vervolgt Creyelman. “Het Budget Financiële Middelen is een gesloten enveloppe die los staat van de reële kosten van het ziekenhuis. De indexering hiervan is onvoldoende om de stijgende kosten te compenseren.” Een andere belangrijke bron van inkomsten zijn de artsenhonoraria, maar deze stegen niet mee in lijn met de inflatie. “Ziekenhuizen kunnen natuurlijk hun activiteiten niet stilleggen, zoals we zien bij fabrieken of winkels. Bovendien zijn de financiële buffers zeer beperkt, met vele ziekenhuizen in het verleden al in rode cijfers. Gestegen kosten mogen daarenboven niet doorgerekend worden aan de patiënten.”

Op de vraag van Steven Creyelman welke maatregelen minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) zal nemen om de ziekenhuizen te ondersteunen, werd geantwoord dat dit zal besproken worden tijdens de komende begrotingsonderhandelingen. “Dit biedt momenteel niet de noodzakelijke garanties en zeker geen geruststelling”, besluit Creyelman. “Het kan niet dat patiënten niet alleen voor hun eigen gestegen factuur moeten opdraaien, maar ook nog eens voor die van de ziekenhuizen.”