Nieuws
vrijdag, 03 feb 2023

“Energietekort dreigt: Regering moet nu debat over verlenging kerncentrales opstarten”

Foto: iStock. “Energietekort dreigt: Regering moet nu debat over verlenging kerncentrales opstarten”

Zoals het Vlaams Belang reeds meermaals aangaf, blijkt het verwachte stroomtekort in de winter 2025-2026 veel groter dan eerst gedacht. “Aangezien deze en vorige regeringen nagelaten hebben in te zetten op energiebevoorrading op de lange termijn, raadt transmissienetbeheerder van het Belgische hoogspanningsnet Elia de federale regering nogmaals aan de broeksriem aan te halen en spaarzaam om te springen met de beschikbare nucleaire brandstof”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. “Het Vlaams Belang eist een onmiddellijk debat in de schoot van de regering over de verlenging van alle kerncentrales.”     

“Door de, deels gedwongen, toegenomen elektrificatie en de gekende gasproblematiek schat Elia in een brief aan de federale regering dat het tekort in 2025 kan oplopen tot twee gigawatt”, aldus Van Lommel. “Dat is exact de gezamenlijke capaciteit van Doel 4 en Thiange 3, die op dat moment zullen stilliggen door het getalm van Vivaldi en het getreuzel van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen).”

“Snel handelen is de boodschap”

Elia raadt de regering aan om spaarzaam te zijn met de nucleaire grondstoffen. “Gelet op de huidige uitgelokte crisis – ik denk onder meer aan de gastekorten – lijkt dat echter een moeilijk haalbare kaart”, vervolgt Van Lommel. “Een verlenging van de kerncentrales is technisch nog steeds perfect mogelijk, maar dan moet er politiek vandaag en niet binnen een aantal maanden worden gehandeld. Het getreuzel van Van der Straeten heeft ons niet alleen in deze problemen gebracht, het zorgt er ook nog eens voor dat we er niet zullen uitgeraken.”

In de voorbije periode depanneerde ons land geregeld de buurlanden die te kampen kregen met elektriciteitstekorten. "Volgens Vivaldi het argument om aan te geven dat er een overschot is en er geen probleem is met de bevoorradingszekerheid. Binnen afzienbare tijd is er wel degelijk een tekort. Het is zinloos om onze brandstofstaven nu op te gebruiken voor onze buurlanden, terwijl we zelf in de problemen dreigen te komen", aldus Van Lommel. "Laat ons die vooral behouden voor onszelf. Niemand kan garanderen dat zij ons dan wel uit de nood kunnen helpen."

“Ondertussen zijn er al twee centrales dicht”, besluit Van Lommel. “De regering moet snel handelen en het debat over de verlenging van alle kerncentrales onmiddellijk opstarten. En ook het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle FANC moet worden ingeschakeld.  Elke dag te laat is een dag verloren.  Bewijs hiervan trouwens is de benarde onderhandelingspositie waarin we ons vandaag bevinden ten aanzien van Engie.  Als er nu geen beslissingen worden genomen, zitten we binnen twee jaar in exact dezelfde situatie.”