Nieuws
woensdag, 07 sep 2022

“Energiezelfstandigheid is noodzaak”

Het Vlaams Belang neemt er nota van dat paars-groen een aantal maatregelen uit de tijd van de coronapandemie op tafel gooit om de energiecrisis te bekampen. “Op korte termijn zitten daar enkele nuttige maatregelen bij, die faillissementen en de daaruit volgende werkloosheid kunnen vermijden”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel. “Maar om de Vlamingen echt te helpen zal het roer volledig om moeten. We hebben nood aan energiezelfstandigheid. De paars-groene fouten uit het verleden, zeker deze van Guy Verhofstadt (Open Vld), moeten worden gerectificeerd.

“Om het huidige leed van vele mensen te verzachten doen binnen de federale regering een aantal denkpistes de ronde waarin het Vlaams Belang zich zeker kan vinden”, aldus Van Lommel. “Ik denk dan bijvoorbeeld aan het progressief sociaal tarief en een crisisbijdrage met betrekking tot de overwinsten van de energiebedrijven. Maar daarnaast pleit onze partij bijvoorbeeld ook voor lagere accijnzen en een blijvend lager btw-tarief op energie. Hoe dan ook zal er meer nodig zijn om de winter door te komen.”

“Er zijn dringend maatregelen nodig op korte termijn, en dat hebben de federale en Vlaamse regeringsleden na hun lange vakantie nu ook eindelijk door”, vervolgt Van Lommel. “Maar men mag niet blijven rommelen in de marge. Strategisch moeten we een volledig andere kant op. Het mag ondertussen immers voor iedereen voldoende duidelijk zijn dat het pad dat socialisten en liberalen de afgelopen jaren hebben bewandeld ons geleid heeft tot de miserie van vandaag. Door hun politiek van uitverkoop, denk maar aan Electrabel, en mondialisme zijn we voor onze energie volledig afhankelijk geworden van volatiele markten en dictatoriale regimes.”

“De noodzaak van een energiezelfstandigheid wordt dagelijks aangetoond”, besluit Van Lommel. “Energie is een strategische sector die de bescherming van de overheid verdient tegen marktperikelen zoals we die vandaag kennen. En die onafhankelijkheid kan structureel bereikt worden door nieuwe kerncentrales en door Doel 4 en Tihange 3 voor 20 jaar te verlengen en door het stimuleren van hernieuwbare energie. Dit door de oprichting van een Vlaams energiebedrijf dat moet investeren in eigen energieproductie.”