Nieuws
dinsdag, 04 okt 2022

“Enkel besparen op werknemers en zelfstandigen kan niet”

Het Vlaams Belang vindt het onaanvaardbaar dat er enkel en alleen bespaard zou worden op de werknemers en de zelfstandigen, maar niet op de ambtenaren. “Dit weekend werd een voorstel om de volgende twee jaren 150 miljoen euro te besparen door te snijden in het tijdskrediet, het ouderschapsverlof en de loopbaanonderbrekingen voor ambtenaren van tafel geveegd”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. “Dit druist volledig in tegen de beloofde gelijkschakeling van de statuten.”

Het Vlaams Belang wil geen besparingen op thematische verloven. “De uitkering voor het ouderschapsverlof wordt opgenomen om voltijds of gedeeltelijk te kunnen zorgen voor een of meerdere kinderen”, aldus Samyn. “Op die manier wordt de combinatie van werk en gezin mogelijk gemaakt en krijgen gezinnen enige financiële ademruimte. In de huidige tijden van crisis lijkt het ons dan ook verre van goed om hierin te gaan beknibbelen.”

“En het verlagen van de leeftijdsgrens voor het tijdskrediet, van acht naar vijf jaar, is al even absurd”, vervolgt Samyn. “Laat de leeftijd tussen zes en acht jaar nu net de periode zijn waarin kinderen het meeste aandacht en het vaakst hulp nodig hebben bij hun huiswerk.”

“We zijn ons er ten zeerste van bewust dat deze paars-groene regering, in tijden van energiecrisis en torenhoge inflatie, op zoek moet gaan naar geld. Het begrotingstekort kan immers oplopen tot 23 miljard euro”, besluit Samyn. “Maar dat doe je niet door selectief te besparen op werknemers en zelfstandigen en niet op ambtenaren. De regering moet dringend beseffen waar het nodige geld gevonden kan worden. Zo kan er onder meer immens bespaard worden op de migratiefactuur en op het hele politieke systeem, met zijn zinloze Senaat en koningshuis.”