Nieuws
donderdag, 13 jan 2022

Enkel chaos over wie factuur van vaccinaties zal betalen

Na 2 jaar COVID is er nog steeds geen duidelijkheid over wie de factuur van de vaccinaties gaat betalen. Dat blijkt uit het antwoord van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele(N-VA) op een vraag van Vlaams Parlementslid Anke Van dermeersch (Vlaams Belang).

“Er is wel een akkoord over de kostenverdeling van de eerste campagne (twee prikken) maar dit akkoord is nog steeds niet ondertekend, dus wordt het niet uitgevoerd”, zegt Van dermeersch.Daarbij zou de federale overheid 80 procent en de regio’s 20 procent van de kosten dragen. Van deze 20 procent zou Vlaanderen dan 57,68 procent dragen. Op basis van dit ‘akkoord’ zou Vlaanderen, dat vele uitgaven heeft voorgefinancierd, 210 miljoen moeten terugkrijgen van de federale overheid.” “De federale overheid heeft deze som wel opgenomen in haar uitgavenbegroting 2022, met een amendement”, aldus Van dermeersch, “maar de Vlaamse overheid houdt er bij haar ontvangsten 2022 geen rekening mee. Omdat het ‘akkoord’ nog niet ondertekend is en dus niet rechtsgeldig is.

“Over wie uiteindelijk wat van de vaccinaties, en wanneer, gaat betalen is het nog steeds chaos”

Gevraagd naar de totale Vlaamse kost van de campagne bleef Diependaele het antwoord schuldig.Hij verwees naar het ‘akkoord’, dat er dus nog geen is, waarbij de kost per persoon, all-in, werd bepaald op 91,67 euro in een vaccinatiecentrum, 42,55 euro in een WZC en 12,73 euro in een ziekenhuis. “Maar de Inspectie van Financiën stelde reeds in een rapport in het voorjaar 2021 vast dat er grote verschillen in naakte kostprijs zijn voor de vaccinaties in de regio’s”, vervolgt Van dermeersch. “Zo is de naakte kost per gevaccineerde in een vaccinatiecentrum in Vlaanderen 52,53 euro maar in Wallonië 71,67 euro. Hoe dat dan weer kan, is ook nog een raadsel.”

“En nu is er de boostercampagne. En daar is zelfs nog geen ‘niet ondertekend akkoord’ over. Ook hier is de tussenkomst van Vlaanderen niet gekend”, besluit Van dermeersch. “Diependaele stelt dat de federale overheid instaat voor de prefinanciering voor de aankoop van de vaccins. Hoe dat dan precies werkt is ook onduidelijk, want er waren significante overschotten van bij de eerste campagne.”