Nieuws
dinsdag, 21 mrt 2023

Enkel met Vlaams Belang is echte politieke vernieuwing mogelijk

Foto: Wikimedia Commons. Davidh820.jpg. Enkel met Vlaams Belang is echte politieke vernieuwing mogelijk

Het Vlaams Belang heeft deze legislatuur al meerdere voorstellen ingediend om te besparen op het politieke systeem en excessen tegen te gaan. “Een echte opkuis kan er nooit komen door de partijen die de wantoestanden zelf hebben gecreëerd”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Onze voorstellen worden keer op keer door de andere partijen weggestemd. Enkel met het Vlaams Belang aan het roer kunnen we voor een echte ommezwaai zorgen in de politiek.” 

Het schandaal in de Kamer rond de onwettige pensioenextra’s voor oud-Kamervoorzitters en hoge ambtenaren leidt tot paniek in de politiek. “De plotse oproep van sommige partijen om eindelijk te hervormen, klinkt erg ongeloofwaardig en hypocriet”, reageert Pas. “Na de hele legislatuur lang niks ondernomen te hebben, hadden ze een politiek schandaal nodig om plots het licht te zien en de werking van de Kamer en de Senaat door te willen lichten. Mocht het ze echt menens zijn, kunnen ze beginnen met onze voorstellen niet meer weg te stemmen.”

Partijdotaties halveren en indexering schrappen 

Het Vlaams Belang hamert al langer op structurele hervormingen om te besparen op het politieke systeem en de transparantie te vergroten. Zo dienden we al meermaals voorstellen in om de partijdotaties te halveren en de indexering te schrappen. “Het lijkt ons niet meer dan logisch dat in economisch slechte tijden de politiek het goede voorbeeld geeft en bespaart op zichzelf”, aldus de fractieleider. “Maar dat werd steeds weggestemd door alle andere partijen. Iedereen is het erover eens dat politieke partijen teveel geld krijgen. Maar als er een voorstel op tafel ligt om er daadwerkelijk iets aan te doen, is het plots muisstil.”

Afschaffen Senaat

Onze partij is al lang voorstander van het afschaffen van de Senaat. Aan de instelling hangt een jaarlijks kostenplaatje voor de belastingbetaler van 40 miljoen euro. “Het is een nutteloze instelling die enkel nog dient om bepaalde politici een postje te verschaffen”, zegt fractievoorzitter in de Senaat Guy D’Haeseleer. Vorige week nog boycotte het Vlaams Belang een zitting van de Senaat omdat de Vivaldi-partijen hun eerder gemaakte beloftes over het afschaffen of minstens verder uitdoven van de Senaat niet nakomen.

Besparen op politici

Het Vlaams Belang stelde al voor het loon van volksvertegenwoordigers met 10 procent te verminderen. Maar er zijn ook eenvoudigweg te veel parlementsleden. Met maar liefst zes parlementen is België een koploper wat betreft het aantal parlementsleden per hoofd van de bevolking. “België telt er 41,5 per 1 miljoen inwoners”, zegt voorzitter Tom Van Grieken. “Mocht pakweg China even gul voor politici zijn als de Belgische staat, zouden er daar maar liefst 58.100 parlementsleden zijn.” Het kan perfect met minder.

Onderste steen naar boven halen bij misbruik

Toen bleek dat er jaarlijks duizenden euro’s aan onwettige pensioenextra’s werden uitgekeerd in de Kamer, deden alle partijen daar verontwaardigd over. Het Vlaams Belang eiste onmiddellijk een volledige terugvordering van de gelden én een onderzoekscommissie om te achterhalen hoe de frauduleuze regeling tot stand kwam en hoe het zo lang verborgen kon blijven. “Ons voorstel werd jammer genoeg afgeblokt”, zegt Pas. “Voor de camera’s heeft iedereen de mond vol van politieke vernieuwing en speelt iedereen verontwaardigd. Maar zodra de camera’s verdwijnen is er behalve het Vlaams Belang geen enkele partij die moeite doet om de ware aard van het probleem te onderzoeken.”

“Er bestaat een graaicultuur in de parlementen en alle machtspartijen hebben daarbij boter op het hoofd”, besluit Pas. “Dat sommige partijen nu plots zeggen het politieke systeem te willen hervormen is ongeloofwaardig. Een echte hervorming en opkuis van het systeem kan er enkel komen met het Vlaams Belang aan het roer.”