Nieuws
vrijdag, 22 mrt 2024

Enkel Vlaams Belang wil terugvordering rusthuisfactuur afschaffen

Foto: iStock. Enkel Vlaams Belang wil terugvordering rusthuisfactuur afschaffen

In de plenaire vergadering van de Kamer werd het wetsvoorstel van het Vlaams Belang over de afschaffing van de terugvordering van de rusthuisfactuur door OCMW’s weggestemd door alle meerderheidspartijen en N-VA. “De Terzake-uitzending van april 2023 toonde nochtans aan dat er zelfs mensen hun huis dienden te verkopen, omdat ze de rusthuisfactuur van hun ouders niet konden betalen”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. “Vele ouderen durven zelfs niet naar een rusthuis te gaan uit angst hiervoor.”

Voor 9 op de 10 werknemers en zelfstandigen volstaat het wettelijk pensioen niet om hun rusthuisfactuur te betalen. De gemiddelde kostprijs van een rusthuis in Vlaanderen bedraagt 2.167 euro. “Vervolgens worden onze ouderen verplicht hun spaargeld aan te spreken of hun huis te verkopen”, aldus Samyn. Wanneer dit niet volstaat worden onderhoudsplichtigen, zoals de kinderen, aangesproken. Maar liefst 90 procent van alle OCMW’s passen zo’n onderhoudsplicht toe. Veel mensen kunnen deze bedragen die in veel gevallen oplopen tot 900 euro of hoger, niet dragen. Dit dwingt mensen in bepaalde gevallen zelfs tot de verkoop van hun huis. Waardoor ze in armoede geduwd worden. “Dit houdt onze zorgbehoevende ouderen tegen om naar een rusthuis te gaan. Zelfs wanneer dit de beste of enige realistische oplossing is.”

“Duw mensen niet in de armoede door de rusthuisfactuur”

De zogenaamde ‘sociale’ Vivaldi-partijen stemden tegen. “Opnieuw laten zij onze mensen in de steek”, stelt het Kamerlid. “Het Franstalige wanbeleid fnuikt nog maar eens de sociale rechten van de Vlamingen. En dat is enkel mogelijk doordat Vlaamse partijen de Vlaamse belangen voortdurend aan de kant schuiven in ruil voor postjes.” 

Maar ook N-VA geeft aan dat ze niet wil dat de rusthuiskosten ten laste van de gemeenschap komen. Voor het Vlaams Belang is ouderenzorg daarentegen een kerntaak van de overheid. Het kan niet dat ouderen in ongezonde en zelfs onveilige situaties blijven zitten uit angst omdat anders hun rusthuiskosten verhaald zouden worden op hun kinderen. Zij verdienen veel beter.” 

“Het is duidelijk dat het Vlaams Belang de enige partij is die paal en perk wil stellen aan deze onrechtvaardige situatie”, concludeert Samyn. “Onze senioren hebben recht op een menswaardige oude dag.”