Nieuws
maandag, 19 jul 2021

“Er is nog steeds geen gecoördineerde aanpak van armoede”

Het Vlaams Belang stelt vast dat echte armoedebestrijding maar niet van de grond lijkt te komen. “De algemene armoede is door de coronacrisis nog toegenomen. En alhoewel er in de regeerverklaring van paars-groen tal van maatregelen stonden aangekondigd, is het federaal plan voor armoedebestrijding er nog steeds niet”, zegt Kamerlid Ellen Samyn (Vlaams Belang). 

Het dossier kwam vrijdag jongsleden op de tafel van de Ministerraad te liggen, en daar werden de krijtlijnen van dit plan vastgelegd. “Een verbazende gang van zaken”, aldus Samyn. “Het lijkt alsof minister van Armoedebestrijding Karine Lalieux (PS) de regie over haar eigen departement uit handen aan het geven is. Het is uitzonderlijk dat een Ministerraad zich inhoudelijk buigt over de aanpak nog voor er een voorstel op tafel ligt. En dat wordt normaliter nog altijd uitgewerkt door de Minister en diens kabinet.”

“Het lijkt erop dat minister Lalieux voor de bestrijding van armoede onder curatele van haar eigen regering staat”

In de directieven die de Ministerraad meegeeft, wordt de richting aangegeven: preventie, duurzame werkgelegenheid, betere toegang tot sociale bescherming, vrouwenarmoede, kinderarmoede… “Maar ook wordt er weer ingezet op ‘emancipatie en inclusie van iedereen in een veranderende samenleving’”, vervolgt Samyn. “Heeft men uiteindelijk door dat de import van armoede door een ongebreidelde migratie een gigantisch probleem aan het worden is?” Momenteel is het koffiedik kijken welke regeringspartijen in het armoededossier het laken naar zich toe aan het trekken zijn.

Het Vlaams Belang vindt dit een teleurstellende gang van zaken. Over de grote armoede bij ouderen en gepensioneerden is er geen spoor te vinden in de prioriteiten die de regering heeft gesteld, klinkt het. “Nochtans moeten we deze verdoken armoede dringend onder ogen zien en nu aanpakken”, besluit Samyn. “Onze eigen mensen worden weer eens tot tweederangsburgers gedegradeerd. Maar de regering wil dat de aanpak het nationale niveau overstijgt en ziet voor zich een rol weggelegd in deze materie op Europees en zelfs internationaal niveau. Een lachwekkende woordenkramerij van paars-groen. Ze kunnen het probleem nog niet eens in dit land op een gecoördineerde manier aanpakken, laat staan op mondiaal niveau.”